สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 2/2565คลิ๊ก (25/07/2565)

มีผู้ชมอยู่ขณะนี้ 1 คน

 
 
เเบอร์โทรติดต่อ และ E-mail
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
ข้อคิดดีๆ
 
ออกจากโปรแกรม
 
 
 
 
 
 
 

:: เข้าตรวจสอบยอดในระบบ::
Password :  
              
 

ตารางคะแนนการแข่งขัน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
(3 quarters competition schedule annual 2020)ยอดสูงสุดจากวันที่ 22 กมุภาพันธ์ 65 - 28 กมุภาพันธ์ 65
(Maximum value from 22 February 2022- 28 February 2022)

ยอดสูงสุด (สายบริการ)
(service line)
ระดับ การเก็บคุณภาพ
(quality keep )
-
35.14

ยอดสูงสุด (สาขา)
(branch)
ระดับ การเก็บคุณภาพ
(quality keep )
-
31.51
 
วันที่
คะแนน (score)
คะแนนเฉลี่ย (score average)

สาย

(service line)

สาขา

(branch)

สาย

(service line)

สาขา

(branch)

01 ธ.ค.65 - 13 ธ.ค.65
14 ธ.ค.65 - 20 ธ.ค.65
21 ธ.ค.65 - 27 ธ.ค.65
28 ธ.ค.65 - 10 ม.ค.65
11 มค.65 - 17 ม.ค.65
18 ม.ค.65 - 24 ม.ค.65
25 ม.ค.65 - 31 ม.ค.65
01 ก.พ.65 - 07 ก.พ.65
08 ก.พ.65 - 14 ก.พ.65
15 ก.พ.65 - 21 ก.พ.65
22 ก.พ.65 - 28 ก.พ.65
       
       
 
 คะแนนไตรมาส 4 -2564
 
 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มีผู้ชมอยู่ขณะนี้ 1 คน
 
ใช้สำหรับ Webmaster
* เพื่อเข้าไปแก้ไขระบบ *

ได้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม Website นี้ไปแล้ว
ท่านครับ
Start # 21/10/2008 #

 
   
   
  l
   
   
   
   
   
 
ออกจากโปรแกรม
   
 
 
   
 
 
   
   
 

:: เข้าตรวจสอบยอดในระบบ::
Password :  
              
 

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085