สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 2/2565คลิ๊ก (27/06/2565)

 

# ความสำเร็จ #


                                           
   
   
  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2565
 ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2565 คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2565
   
  คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2564 
  คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2564 
  คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2564 
 ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2564 คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2564 
   
  คะแนนไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563
 ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2563 คะแนนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 
  คะแนนไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 
  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2563  
   
   
  คะแนนไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562
 ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2562 คะแนนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 
  คะแนนไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 
  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2562  
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2561
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2561  
 ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2561  คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2561 
   คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2561
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2560  
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2560  
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2560  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2560  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2560
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2559 
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2559
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2559 
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2559  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2559 
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2558  
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2558  
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2558
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2558  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2558  
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2557  
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2557
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2557  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2557  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2557  
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2556  
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2556
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2556
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2556  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2556  
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2555  
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2555  
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2555  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2555  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2555  
   
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2554  คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2554  
 คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2554  
 คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2554  
 คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2554  
   
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่4 ประจำปี 2553  คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2553  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่3 ประจำปี 2553  คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2553  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่2 ประจำปี 2553  คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2553  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่1 ประจำปี 2553  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2553
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่3 ประจำปี 2552  คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2552
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่2 ประจำปี 2552  คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2552
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่1 ประจำปี 2552  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2552
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่3 ประจำปี 2551  คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2551
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2559  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2559 
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2558  
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2558  
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2558
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2558  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2558  
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2557  
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2557
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2557  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2557  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2557  
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2556  
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2556
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2556
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2556  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2556  
   
   คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2555  
   คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2555  
   คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2555  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2555  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2555  
   
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาส ประจำปี 2554  คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2554  
 คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2554  
 คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2554  
 คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2554  
   
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่4 ประจำปี 2553  คะแนนไตรมาสที่4 ประจำปี 2553  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่3 ประจำปี 2553  คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2553  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่2 ประจำปี 2553  คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2553  
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่1 ประจำปี 2553  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2553
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่3 ประจำปี 2552  คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2552
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่2 ประจำปี 2552  คะแนนไตรมาสที่2 ประจำปี 2552
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่1 ประจำปี 2552  คะแนนไตรมาสที่1 ประจำปี 2552
  ผลประกาศรางวัลงานไตรมาสที่3 ประจำปี 2551  คะแนนไตรมาสที่3 ประจำปี 2551
   
 


Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085