สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี4/2564 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ UT(อุตรดิตถ์)
UT(อุตรดิตถ์)
UT(อุตรดิตถ์)
LC(เลย)

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 LC(เลย)
UB(อุบลราชธานี)
UB(อุบลราชธานี)
SR(สุรินทร์)
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 UB(อุบลราชธานี)
LC(เลย)
LC(เลย)
UT(อุตรดิตถ์)
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 LP(ลำปาง)
SR(สุรินทร์)
LP(ลำปาง)
UB(อุบลราชธานี)
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 SR(สุรินทร์)
LP(ลำปาง)
SR(สุรินทร์)
CT(อุดรธานี)
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 PL(พิษณุโลก) CT(อุดรธานี) CT(อุดรธานี)
LP(ลำปาง)
รางวัลสายบริการดีเด่น
 
     
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ LC(เลย) 03 UT(อุตรดิตถ์) 05 UT(อุตรดิตถ์) 05
LC(เลย) 03
 
2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 UT(อุตรดิตถ์) 05 LC(เลย) 03 LC(เลย) 03
UT(อุตรดิตถ์) 05
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 UT(อุตรดิตถ์) 06 UT(อุตรดิตถ์) 06 LP(ลำปาง) 04
LC(เลย) 04
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 LP(ลำปาง) 04 CT(อุดรธานี) 14 LC(เลย) 04
UT(อุตรดิตถ์) 06
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 UT(อุตรดิตถ์) 03 LP(ลำปาง) 04
UT(อุตรดิตถ์) 06
LP(ลำปาง) 04
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 PL(พิษณุโลก) 01 UT(อุตรดิตถ์) 03 CT(อุดรธานี) 14
SR(สุรินทร์) 04

7
รางวัลชมเชย UB(อุบลราชธานี)02 LP(ลำปาง) 02 UT(อุตรดิตถ์) 03
CT(อุดรธานี) 11
8
รางวัลชมเชย UT(อุตรดิตถ์) 02 UT(อุตรดิตถ์) 02 UT(อุตรดิตถ์) 02
UT(อุตรดิตถ์) 03
9
รางวัลชมเชย SK(สกลนคร) 06 UB(อุบลราชธานี)02 CT(อุดรธานี) 10
SR(สุรินทร์) 03
10
รางวัลชมเชย CT(อุดรธานี) 01 LC(เลย) 04 SK(สกลนคร) 06
SR(สุรินทร์) 02
11
รางวัลชมเชย PL(พิษณุโลก) 06 SR(สุรินทร์) 02 SR(สุรินทร์) 02
SR(สุรินทร์) 05
 


 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085