สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี2565 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ UT(อุตรดิตถ์)      

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 LC(เลย)      
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 LP(ลำปาง)      
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 CT(อุดรธานี)      
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 SR(สุรินทร์)      
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 UB(อุบลราชธานี)      
รางวัลสายบริการดีเด่น
 
     
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ UT(อุตรดิตถ์) 05      
 
2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 LC(เลย) 03      
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 LP(ลำปาง) 04      
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 LC(เลย) 04      
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 UT(อุตรดิตถ์) 06      
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 CT(อุดรธานี) 14      

7
รางวัลชมเชย SR(สุรินทร์)04      
8
รางวัลชมเชย LP(ลำปาง) 02      
9
รางวัลชมเชย UB(อุบลราชธานี)01      
10
รางวัลชมเชย CT(อุดรธานี) 03      
11
รางวัลชมเชย UT(อุตรดิตถ์) 03      
 


 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085