สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี 3/2563 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ UT(อุตรดิตถ์)
UT(อุตรดิตถ์)
UT(อุตรดิตถ์)
UT(อุตรดิตถ์)

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 LC(เลย)
SK(สกลนคร)
UB(อุบลราชธานี) UB(อุบลราชธานี)
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 UB(อุบลราชธานี)
UB(อุบลราชธานี)
LC(เลย) LP(ลำปาง)
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 LP(ลำปาง)
LC(เลย)
LP(ลำปาง) LC(เลย)
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 SR(สุรินทร์)
DG(มหาสารคาม)
SR(สุรินทร์) CT(อุดรธานี)
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 PL(พิษณุโลก) CT(อุดรธานี) CT(อุดรธานี) SR(สุรินทร์)
รางวัลสายบริการดีเด่น
 
     
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ LC(เลย) 03 LC(เลย) 03 LC(เลย) 03 LC(เลย) 03
 
2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 UT(อุตรดิตถ์) 05 UT(อุตรดิตถ์) 05 UT(อุตรดิตถ์) 05 UT(อุตรดิตถ์) 05
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 UT(อุตรดิตถ์) 06 UT(อุตรดิตถ์) 06 UT(อุตรดิตถ์) 06 LP(ลำปาง) 04
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 LP(ลำปาง) 04 LP(ลำปาง) 04 LP(ลำปาง) 04 UT(อุตรดิตถ์) 06
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 UT(อุตรดิตถ์) 03 UT(อุตรดิตถ์) 03 UT(อุตรดิตถ์) 02 PL(พิษณุโลก) 01
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 PL(พิษณุโลก) 01 SJ(สกลนคร) 06 UB(อุบลราชธานี)02 UT(อุตรดิตถ์) 07

7
รางวัลชมเชย UB(อุบลราชธานี)02 DG(มหาสารคาม)02 DG(มหาสารคาม) 02 UT(อุตรดิตถ์) 03
8
รางวัลชมเชย UT(อุตรดิตถ์) 02 PL(พิษณุโลก) 06 SK(สกลนคร) 06 CT(อุดรธานี) 14
9
รางวัลชมเชย SK(สกลนคร) 06 UB(อุบลราชธานี)02 SK(สกลนคร) 07 UB(อุบลราชธานี)02
10
รางวัลชมเชย CT(อุดรธานี) 01 SK(สกลนคร) 04 UB(อุบลราชธานี)03 SK(สกลนคร) 06
11
รางวัลชมเชย PL(พิษณุโลก) 06 SR(สุรินทร์) 02 UB(อุบลราชธานี)08 UB(อุบลราชธานี)03
 


 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085