สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี 3/2563 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ UT(อุตรดิตถ์)
UT(อุตรดิตถ์)
UT(อุตรดิตถ์)  

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 SK(สกลนคร)
PL(พิษณุโลก)
UB(อุบลราชธานี)  
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 PL(พิษณุโลก)
LC(เลย)
LC(เลย)  
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 UB(อุบลราชธานี)
SK(สกลนคร)
LP(ลำปาง)  
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 LP(ลำปาง)
LP(ลำปาง)
SR(สุรินทร์)  
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 SR(สุรินทร์) CT(อุดรธานี) CT(อุดรธานี)  
รางวัลสายบริการดีเด่น
 
     
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ UT(อุตรดิตถ์) 05 UT(อุตรดิตถ์) 05 LC(เลย) 03  
 
2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 LC(เลย) 03 UT(อุตรดิตถ์) 06 UT(อุตรดิตถ์) 05  
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 UT(อุตรดิตถ์) 06 LC(เลย) 03 UT(อุตรดิตถ์) 06  
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 PL(พิษณุโลก) 01 PL(พิษณุโลก) 01 LP(ลำปาง) 04  
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 PL(พิษณุโลก) 08 LP(ลำปาง) 04 UT(อุตรดิตถ์) 02  
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 UT(อุตรดิตถ์) 03 UT(อุตรดิตถ์) 03 UB(อุบลราชธานี)02  

7
รางวัลชมเชย SK(สกลนคร) 05 SK(สกลนคร) 06 DG(มหาสารคาม) 02  
8
รางวัลชมเชย LP(ลำปาง) 04 CT(อุดรธานี) 02 SK(สกลนคร) 06  
9
รางวัลชมเชย DG(มหาสารคาม) 02 PL(พิษณุโลก) 08 SK(สกลนคร) 07  
10
รางวัลชมเชย UT(อุตรดิตถ์) 02 DG(มหาสารคาม) 02 UB(อุบลราชธานี)03  
11
รางวัลชมเชย SK(สกลนคร) 06 SK(สกลนคร) 05 UB(อุบลราชธานี)08  
 


 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085