สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี 2561 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ UT(อุตรดิตถ์) UT(อุตรดิตถ์) UT(อุตรดิตถ์)
UT(อุตรดิตถ์)

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 PL(พิษณุโลก) PL(พิษณุโลก) PL(พิษณุโลก)
PL(พิษณุโลก)
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 SK(สกลนคร) SK(สกลนคร) SK(สกลนคร)
SK(สกลนคร)
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 LC(เลย) LC(เลย) LP(ลำปาง)
LP(ลำปาง)
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 LP(ลำปาง) LP(ลำปาง) SR (สุรินทร์)
SR (สุรินทร์)
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 PB(เพชรบูรณ์) PB(เพชรบูรณ์) PB(เพชรบูรณ์)
LC(เลย)
รางวัลสายบริการดีเด่น
 
     
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ UT(อุตรดิตถ์) 05 UT(อุตรดิตถ์) 05 UT(อุตรดิตถ์) 05
UT(อุตรดิตถ์) 05

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 UT(อุตรดิตถ์) 06 UT(อุตรดิตถ์) 06 UT(อุตรดิตถ์) 06
UT(อุตรดิตถ์) 06
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 PL(พิษณุโลก) 01 PL(พิษณุโลก) 01 PL(พิษณุโลก) 01
LC(เลย) 03
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 LP(ลำปาง) 04 LC(เลย) 03 LP(ลำปาง) 04
PL(พิษณุโลก) 01
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 LC(เลย) 03 UB(อุบลราชธานี)07 LC(เลย) 03
PL(อุตรดิตถ์) 03
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 SB(สระบุรี) 01 LP(ลำปาง) 04 PL(อุตรดิตถ์) 02
PL(พิษณุโลก) 03

7
รางวัลชมเชย UB(อุบลราชธานี)07 UT(อุตรดิตถ์) 02 SK(สกลนคร)05
LP(ลำปาง) 04
8
รางวัลชมเชย UT(อุตรดิตถ์) 02 SK(สกลนคร)05 UT(อุตรดิตถ์) 01
CT(อุดรธานี) 03
9
รางวัลชมเชย UT(อุตรดิตถ์) 03 UT(อุตรดิตถ์) 03 SK(สกลนคร)09
PL(พิษณุโลก) 09
10
รางวัลชมเชย SK(สกลนคร) 05 PL(พิษณุโลก) 07 UT(อุตรดิตถ์) 03
PL(อุตรดิตถ์) 01
11
รางวัลชมเชย UT(อุตรดิตถ์) 01 UT(อุตรดิตถ์) 01 PL(พิษณุโลก) 09
SK(สกลนคร)06
 

 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085