สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี 2559 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
UT
UT
UT
UT

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
PB
PB
PB
PB
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
KK
LP
SK
PL
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
PL
SK
LP
LP
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
LP
PL
LE
SK
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
SK
CT
CT
SR
รางวัลสายบริการดีเด่น
สายบริการที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
UT / 05
UT / 05
UT / 05
UT / 05

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
PB / 02
PB / 02
PB / 02
UT / 01
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
LP / 04
PB / 05
UT / 01
UT / 06
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
UT / 01
LP / 04
PB / 01
PL / 01
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
UT / 02
UT / 01
DG / 07
PB / 01
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
PB / 05
UT / 02
PL / 01
PB / 05

7
รางวัลชมเชย
PL / 02
SK / 06
LP / 04
LP / 04
8
รางวัลชมเชย
SK / 06
SK / 08
SK / 06
DG / 05
9
รางวัลชมเชย
PB / 03
GS / 02
SK / 08
PB / 03
10
รางวัลชมเชย
KK / 01
CT / 07
UT / 06
PB / 02
11
รางวัลชมเชย
UT / 06
LE / 04
PB / 05
PL / 07
 

 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085