สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี 2558 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
UT
UT
UT
UT

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
UB
UB
PB
PB
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
SK
SK
SK
UB
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
PB
PB
UB
SK
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
KR
PL
CT
KK
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
SR
SR
KK
LP
รางวัลสายบริการดีเด่น
สายบริการที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
UT / 05
UT / 05
PB / 02
UT / 05

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
SK / 08
UT / 01
UT / 05
PB / 02
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
SR / 07
PB / 02
UT / 01
UT / 01
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
UT / 01
SK / 07
SK / 07
SK / 06
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
UB / 01
UT / 02
SK / 08
LP / 04
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
PL / 06
SK / 08
KK / 05
UT / 02

7
รางวัลชมเชย
SK / 07
LE / 04
DG / 07
SK / 08
8
รางวัลชมเชย
UT / 03
SK / 02
PB / 03
KK / 05
9
รางวัลชมเชย
UB / 05
UB / 05
PL / 10
PL / 08
10
รางวัลชมเชย
PB / 01
UB / 01
PL / 08
KK / 01
11
รางวัลชมเชย
UT / 02
PL / 06
KK / 06
UB / 03
 

 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085