สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี 2557 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
SR
SR
PB
UT

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
SK
PB
UB
PB
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
PB
UB
SR
UB
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
UB
DG
UT
SR
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
KR
SK
KR
SK
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
PL
KR
SK
KR
รางวัลสายบริการดีเด่น
สายบริการที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
PB / 02
PB / 02
PB / 02
PB / 02

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
SK / 06
CT / 08
LP / 04
UT / 05
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
LP / 04
PB / 03
SR / 02
UT / 01
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
SR / 01
LP / 04
KR / 02
PB / 03
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
SR /05
PL / 08
MP / 07
SR / 07
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
SK / 05
CT / 11
CT / 03
LP / 04

7
รางวัลชมเชย
PB / 03
DG / 02
UB / 06
PB / 01
8
รางวัลชมเชย
SK / 08
CT / 03
PB / 03
SB / 09
9
รางวัลชมเชย
CT / 11
KR / 02
UT / 01
KR / 02
10
รางวัลชมเชย
UB / 07
SK / 06
PL / 06
UT / 02
11
รางวัลชมเชย
SR / 06
SR / 04
DG / 05
UT / 03
 

 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085