สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี 2556 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
SR
SR
SR
SR

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
UB
UB
UB
UB
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
SK
SK
PL
LE
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
PB
CT
SK
SK
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
CT
PB
PB
PL
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
LP
KR
KR
PB
รางวัลสายบริการดีเด่น
สายบริการที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
SR / 06
SR / 06
SR / 05
PB / 02

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
PB / 02
SR / 03
PL / 01
SR / 05
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
SR / 03
PB / 02
PB / 02
LP / 04
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
SR / 05
SR / 01
UB / 07
LE / 01
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
SR / 01
CT / 01
LP / 04
PL / 01
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
UB / 08
UB / 07
SR / 04
SR / 04

7
รางวัลชมเชย
LP / 10
SR / 04
SR / 01
SR / 04
8
รางวัลชมเชย
SR / 07
SK / 08
SK / 08
SR / 01
9
รางวัลชมเชย
SK / 06
LP / 04
UB / 06
CT / 08
10
รางวัลชมเชย
LP / 04
CT / 02
SR / 03
SR / 07
11
รางวัลชมเชย
SR / 08
SK / 05
CT / 08
SK / 02
 

 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085