สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี 2555 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
SR
SR

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
CT
UB
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
PL
SK
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
SK
CT
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
UB
PB
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
PB
PL
รางวัลสายบริการดีเด่น
สายบริการที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ
SR / 03
SR / 05

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
CT / 03
SR / 06
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
SR / 06
SR / 03
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
SR / 07
UB / 07
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
CT / 11
PB / 02
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
UB / 07
TJ / 05

7
รางวัลชมเชย
PL / 08
SR / 07
8
รางวัลชมเชย
LP / 04
SR / 04
9
รางวัลชมเชย
SR / 01
UB / 06
10
รางวัลชมเชย
UB / 06
PL / 05
11
รางวัลชมเชย
SR / 02
UB / 08
 

 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085