สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 1/2564คลิ๊ก (02/05/2565)

# รางวัลประจำไตรมาสปี 2554 #


รางวัลสาขาบริการดีเด่น
สาขาที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
รางวัลสายบริการดีเด่น
สายบริการที่ได้รางวัล
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
1
รางวัลชนะเลิศ

2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5

7
รางวัลชมเชย
8
รางวัลชมเชย
9
รางวัลชมเชย
10
รางวัลชมเชย
11
รางวัลชมเชย
 

 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085