ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
03
LC(เลย)
1
฿1.00
26.46
14.98
27.49
-1.50
67.43
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
26.23
15.99
26.20
-1.47
66.95
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
24.10
15.39
24.39
-2.40
61.48
06
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
23.07
15.69
23.85
-4.64
57.97
10
CT(อุดร)
5
฿5.00
21.04
16.84
19.35
-.34
56.89
06
SK(สกลนคร)
6
฿6.00
22.22
16.60
19.96
-6.94
51.84
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
20.65
14.85
18.13
-7.00
46.63
02
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
17.43
15.31
17.84
-4.19
46.39
03
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
15.41
15.79
16.09
-2.52
44.77
02
SR(สุรินทร์)
10
฿10.00
23.34
15.08
14.30
-9.03
43.69
08
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
16.65
16.49
14.25
-5.43
41.96
01
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
14.15
16.28
14.39
-2.88
41.94
09
LP(ลำปาง)
13
฿13.00
13.79
15.80
16.30
-3.96
41.93
03
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
12.24
15.42
21.76
-7.54
41.88
14
CT(อุดร)
15
฿15.00
13.00
15.36
20.58
-7.34
41.60
08
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
18.79
15.69
14.25
-10.38
38.35
04
LC(เลย)
17
฿17.00
13.42
14.39
14.79
-4.78
37.82
07
CT(อุดร)
18
฿18.00
15.41
17.03
13.79
-9.62
36.61
07
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
10.76
18.92
10.47
-3.67
36.48
07
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
12.35
15.50
14.33
-5.72
36.46
07
LC(เลย)
21
฿21.00
16.89
12.69
15.35
-8.49
36.44
04
SB(สระบุรี)
22
฿22.00
16.05
14.83
10.69
-6.27
35.30
03
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
11.50
14.65
14.13
-5.81
34.47
05
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
15.67
14.44
10.88
-6.85
34.14
02
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
12.73
15.27
10.80
-5.01
33.79
01
MH(มุกดาหาร)
26
฿26.00
8.84
16.21
11.09
-2.57
33.57
11
CT(อุดร)
27
฿27.00
6.91
16.07
13.57
-3.18
33.37
06
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
14.98
12.96
13.85
-8.53
33.26
02
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
12.37
13.20
14.10
-6.53
33.14
01
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
10.73
15.46
14.94
-8.12
33.01
05
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
6.55
18.32
11.85
-3.76
32.96
06
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
8.44
15.49
12.84
-4.01
32.76
01
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
16.80
9.80
20.18
-14.20
32.58
04
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
14.96
15.02
13.01
-10.47
32.52
07
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
9.17
15.97
15.67
-8.52
32.29
01
CT(อุดร)
36
฿36.00
11.15
17.28
13.23
-9.72
31.94
01
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
7.63
15.47
14.22
-5.58
31.74
02
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
5.36
16.45
16.36
-6.82
31.35
01
LP(ลำปาง)
39
฿39.00
4.58
19.03
11.23
-3.50
31.34
08
DG(มหาสารคาม)
40
฿40.00
10.00
17.03
8.74
-5.15
30.62
05
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
9.19
15.42
12.85
-7.07
30.39
07
GS(ร้อยเอ็ด)
42
฿42.00
6.85
20.34
6.39
-4.38
29.20
02
KP(กำแพงเพชร)
43
฿43.00
6.94
17.20
11.18
-6.16
29.16
05
KK(ขอนแก่น)
44
฿44.00
7.65
15.48
14.23
-8.86
28.50
01
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
9.55
14.57
12.64
-8.65
28.11
01
UT(อุตรดิตถ์)
46
฿46.00
7.64
12.21
14.81
-7.96
26.70
01
LC(เลย)
47
฿47.00
14.60
10.84
9.94
-10.27
25.11
01
KP(กำแพงเพชร)
48
฿48.00
5.39
14.19
11.19
-5.78
24.99