ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
08/03/2564
01/03/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
17.17
23.72
21.60
-7.51
54.98
LC(เลย)
2
฿2.00
16.66
22.09
18.70
-5.60
51.85
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
14.49
24.65
17.08
-6.76
49.46
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
12.87
25.67
17.89
-7.47
48.96
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
16.65
23.40
15.50
-8.80
46.75
CT(อุดร)
6
฿6.00
12.76
25.24
16.35
-10.20
44.15
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
13.95
24.56
10.63
-9.59
39.55
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
10.83
24.69
13.04
-9.10
39.46
KP(กำแพงเพชร)
9
฿9.00
8.40
24.75
11.96
-7.78
37.33
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
8.66
24.09
11.03
-8.31
35.47
MH(มุกดาหาร)
11
฿11.00
7.45
23.39
11.58
-7.95
34.47
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
6.74
26.84
12.05
-14.44
31.19
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
10.78
20.40
13.73
-18.41
26.50
GS(ร้อยเอ็ด)
14
฿14.00
7.40
29.78
7.15
-18.10
26.23
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
8.06
30.00
6.97
-20.60
24.43
CH(ชลบุรี)
16
฿16.00
8.13
23.48
9.17
-23.69
17.09
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
5.61
23.19
6.84
-19.86
15.78
KR(โคราช)
18
฿18.00
6.82
24.75
6.81
-34.71
3.67
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
9.63
22.48
9.55
-43.26
-1.60