ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 11
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
29.92
28.26
22.47
-2.07
78.59
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
27.97
26.25
19.54
-5.65
68.12
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
22.88
27.87
17.01
-3.11
64.65
LC(เลย)
4
฿4.00
24.58
26.01
16.85
-5.63
61.80
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
21.75
27.40
16.22
-5.82
59.53
PB(เพชรบูรณ์)
6
฿6.00
22.91
25.96
16.22
-5.99
59.10
MD(มุกดาหาร)
7
฿7.00
31.72
25.10
19.65
-18.72
57.75
CT(อุดร)
8
฿8.00
23.28
26.49
15.23
-9.12
55.88
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
23.02
24.53
17.15
-10.34
54.36
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
23.07
23.48
16.53
-11.21
51.87
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
20.18
24.72
14.15
-8.50
50.55
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
19.38
23.15
13.16
-14.12
41.56
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
13.72
22.48
10.76
-9.95
37.02
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
17.00
23.13
12.29
-18.03
34.39
CB(ชลบุรี)
15
฿15.00
15.85
20.31
10.69
-16.06
30.80
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
14.38
21.40
9.93
-16.24
29.47
KR(โคราช)
17
฿17.00
14.39
18.59
9.28
-19.64
22.61
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
12.53
20.62
8.92
-21.03
21.03
NR(ด่านขุนทด)
19
฿19.00
12.13
16.62
8.50
-17.80
19.46