ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
32.13
23.41
26.52
-1.97
80.09
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.25
23.89
22.96
-.20
77.90
01
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
27.70
23.26
20.68
-.91
70.73
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
27.10
24.84
18.80
-.85
69.88
03
LC(เลย)
5
฿5.00
26.28
23.79
19.03
-1.69
67.41
07
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
28.92
23.30
20.29
-8.03
64.48
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
24.73
23.47
17.95
-2.10
64.05
03
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
25.15
22.42
19.27
-2.87
63.96
05
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
23.59
23.80
17.08
-1.23
63.23
01
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
22.40
23.63
18.03
-2.27
61.79
07
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
23.38
22.22
17.42
-3.85
59.15
03
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
24.25
21.52
15.98
-3.50
58.26
10
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
23.91
22.08
17.93
-6.31
57.62
08
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
19.99
23.41
15.35
-1.48
57.27
09
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
21.36
23.11
15.79
-3.01
57.25
06
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
19.94
22.46
16.23
-1.67
56.96
05
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
21.66
21.59
15.87
-2.28
56.84
02
PB(เพชรบูรณ์)
18
฿18.00
20.85
22.26
15.00
-2.41
55.70
06
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
23.01
21.38
18.08
-8.02
54.46
04
LC(เลย)
20
฿20.00
21.03
23.18
15.28
-5.18
54.31
11
CT(อุดร)
21
฿21.00
23.45
22.90
15.74
-8.50
53.59
02
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
20.33
22.42
14.44
-3.80
53.40
05
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
21.00
22.73
13.89
-4.52
53.10
02
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
19.84
22.83
14.04
-4.54
52.17
02
CT(อุดร)
25
฿25.00
20.26
22.08
14.71
-5.13
51.91
08
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
21.54
19.65
15.94
-5.43
51.70
05
DG(มหาสารคาม)
27
฿27.00
21.01
20.73
15.30
-5.62
51.42
04
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
20.49
21.58
14.00
-5.19
50.88
01
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
18.10
21.11
13.64
-2.78
50.07
02
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
19.24
21.00
14.01
-4.39
49.86
09
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
21.97
21.02
16.30
-9.76
49.54
03
CT(อุดร)
32
฿32.00
19.90
20.96
14.40
-6.04
49.22
02
LP(ลำปาง)
33
฿33.00
15.79
23.01
12.72
-2.95
48.58
08
CT(อุดร)
34
฿34.00
18.66
20.63
12.84
-3.80
48.33
01
CT(อุดร)
35
฿35.00
21.02
21.61
13.11
-7.69
48.05
03
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
15.77
22.70
12.76
-3.75
47.47
04
UT(อุตรดิตถ์)
37
฿37.00
15.89
23.40
11.50
-3.93
46.87
07
LC(เลย)
38
฿38.00
16.24
21.19
12.36
-3.07
46.73
06
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
20.32
19.85
15.89
-9.36
46.71
07
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
13.56
22.93
12.47
-2.32
46.64
03
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
19.95
19.71
16.10
-9.40
46.35
02
UB(อุบลราชธานี)
42
฿42.00
17.64
20.97
14.25
-6.69
46.18
03
MD(มุกดาหาร)
43
฿43.00
32.42
13.97
26.52
-26.77
46.14
03
UB(อุบลราชธานี)
44
฿44.00
18.97
18.83
14.56
-7.10
45.26
02
PL(พิษณุโลก)
45
฿45.00
20.73
18.90
13.55
-8.23
44.96
07
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
20.39
19.61
14.94
-10.68
44.24
03
KP(กำแพงเพชร)
47
฿47.00
15.80
20.82
12.87
-5.85
43.64
07
CT(อุดร)
48
฿48.00
18.73
24.75
13.09
-12.96
43.62