ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
DG (อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.72
26.90
19.77
-8.92
63.47
DG (สกลนคร)
2
฿2.00
20.56
27.82
15.12
-7.46
56.04
GS(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
19.90
26.87
15.19
-10.31
51.65
DG (เพชรบูรณ์)
4
฿4.00
24.40
23.51
17.42
-14.09
51.23
NR(นครราชสีมา)
5
฿5.00
8.45
29.94
9.20
-.59
46.99
GS(สุรินทร์)
6
฿6.00
19.92
23.28
15.48
-15.35
43.33
GS (โคราช )
7
฿7.00
18.48
23.62
13.35
-13.56
41.88
CT ลำปาง
8
฿8.00
12.67
25.83
9.42
-12.61
35.30
CT(พิษณุโลก)
9
฿9.00
16.54
23.60
12.26
-19.86
32.53
SB (สระบุรี)
10
฿10.00
13.84
26.50
8.69
-17.23
31.80
CT(อุดร)
11
฿11.00
18.62
27.02
10.81
-24.93
31.53
KK (ขอนแก่น)
12
฿12.00
13.34
22.02
12.15
-22.57
24.94
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
16.99
25.06
12.47
-33.10
21.42
GS(สาขาร้อยเอ็ด)
14
฿14.00
11.76
22.94
9.79
-24.11
20.38
GS (เชียงใหม่)
15
฿15.00
12.09
20.39
10.45
-22.87
20.06
DG(มุกดาหาร)
16
฿16.00
19.67
22.27
10.83
-33.29
19.48
DG(เมืองพล)
17
฿17.00
17.00
22.76
10.36
-31.86
18.27
DG (เลย)
18
฿18.00
15.72
13.66
12.81
-34.27
7.92
CT (นครปฐม)
19
฿19.00
.00
-14.77
2.30
-556.88
-569.36