ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
03
LC(เลย)
1
฿1.00
29.40
12.83
25.43
-1.37
66.29
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
28.77
13.26
24.01
-.79
65.24
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
25.32
12.96
22.41
-3.82
56.86
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
25.61
12.87
21.12
-6.24
53.36
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
21.99
12.65
20.52
-3.26
51.90
06
SK(สกลนคร)
6
฿6.00
23.37
14.04
17.53
-5.83
49.11
14
CT(อุดร)
7
฿7.00
23.81
12.66
18.98
-6.38
49.07
10
CT(อุดร)
8
฿8.00
19.09
13.16
16.07
-.60
47.72
01
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
18.47
14.27
14.01
-2.02
44.74
02
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
21.15
13.88
15.87
-6.70
44.20
09
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
18.90
13.47
15.25
-3.60
44.02
03
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
17.01
13.77
15.59
-2.53
43.83
02
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
17.08
12.90
16.37
-2.83
43.51
04
LC(เลย)
14
฿14.00
21.52
12.21
14.56
-5.14
43.15
02
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
22.96
12.86
13.98
-7.84
41.96
02
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
18.83
12.87
16.52
-7.07
41.14
02
DG(มหาสารคาม)
17
฿17.00
19.84
11.93
15.08
-6.59
40.26
08
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
16.43
14.35
13.32
-3.93
40.16
06
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
15.40
12.74
13.14
-3.60
37.67
07
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
17.62
12.56
13.62
-6.19
37.61
05
LC(เลย)
21
฿21.00
15.88
13.10
14.84
-6.56
37.25
07
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
14.76
13.20
14.84
-6.62
36.17
07
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
13.32
14.58
10.06
-2.26
35.70
08
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
17.65
13.82
13.82
-9.63
35.66
01
KK(ขอนแก่น)
25
฿25.00
15.99
12.80
12.57
-5.74
35.61
04
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
18.23
13.58
13.16
-9.73
35.24
01
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
14.42
13.03
14.42
-6.68
35.19
01
CT(อุดร)
28
฿28.00
16.57
13.46
12.42
-7.74
34.70
05
KK(ขอนแก่น)
29
฿29.00
15.10
13.24
13.57
-7.79
34.12
06
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
16.37
12.00
13.20
-7.80
33.76
01
UT(อุตรดิตถ์)
31
฿31.00
15.57
11.93
13.77
-7.63
33.65
05
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
12.52
13.79
10.65
-3.38
33.58
03
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
12.83
12.77
14.31
-6.52
33.40
07
LC(เลย)
34
฿34.00
18.97
10.21
13.36
-9.17
33.37
03
CT(อุดร)
35
฿35.00
17.70
13.32
14.68
-13.32
32.39
02
KP(กำแพงเพชร)
36
฿36.00
12.57
13.80
10.44
-4.55
32.25
01
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
15.11
12.95
12.41
-8.22
32.25
01
LP(ลำปาง)
37
฿37.00
8.96
16.84
9.40
-3.15
32.04
07
CT(อุดร)
38
฿38.00
14.11
13.36
11.77
-8.30
30.95
01
MH(มุกดาหาร)
38
฿38.00
8.91
14.20
10.31
-2.47
30.95
05
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
13.65
12.09
12.76
-7.83
30.67
08
DG(มหาสารคาม)
40
฿40.00
13.00
13.72
8.26
-4.60
30.38
01
PL(พิษณุโลก)
41
฿41.00
18.03
9.87
17.64
-15.60
29.93
09
DG(มหาสารคาม)
42
฿42.00
11.69
12.80
9.07
-3.77
29.79
11
CT(อุดร)
43
฿43.00
7.97
13.08
11.86
-3.48
29.42
03
KK(ขอนแก่น)
44
฿44.00
10.27
13.93
9.66
-4.72
29.14
03
MH(มุกดาหาร)
45
฿45.00
16.25
13.20
10.99
-11.31
29.13
07
GS(ร้อยเอ็ด)
46
฿46.00
9.60
15.78
6.62
-3.59
28.41