ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
22.60
22.17
20.24
-6.77
58.24
LC(เลย)
2
฿2.00
22.25
20.94
17.45
-5.79
54.86
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
18.77
24.09
15.67
-7.00
51.52
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
17.55
22.84
16.55
-5.89
51.05
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
18.93
22.70
15.00
-8.04
48.58
CT(อุดร)
6
฿6.00
17.26
22.49
14.87
-9.10
45.52
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
14.36
22.52
12.13
-8.68
40.33
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
13.97
22.43
10.75
-7.53
39.62
MH(มุกดาหาร)
9
฿9.00
13.92
21.57
11.12
-7.66
38.96
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
11.19
22.66
11.21
-7.85
37.20
GS(ร้อยเอ็ด)
11
฿11.00
10.40
29.66
7.62
-13.00
34.67
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
12.33
24.00
11.12
-12.91
34.54
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
12.05
21.69
9.85
-9.45
34.13
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
13.47
20.67
12.32
-17.86
28.61
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
8.84
24.99
6.38
-15.84
24.37
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
6.77
20.12
6.01
-18.55
14.35
CH(ชลบุรี)
17
฿17.00
7.89
19.78
7.91
-25.22
10.36
KR(โคราช)
18
฿18.00
8.75
23.91
6.22
-31.07
7.82
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
11.73
21.13
8.54
-36.82
4.58