ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
29/03/2564
23/03/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
20.29
22.64
-3.39
79.54
09
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
40.00
22.27
17.19
-3.00
76.46
14
CT(อุดร)
3
฿3.00
37.85
20.29
19.26
-6.07
71.33
05
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
27.45
21.50
22.35
-.55
70.75
02
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
35.14
23.05
16.51
-5.75
68.95
03
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
27.90
21.90
17.43
-2.53
64.70
02
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
35.13
20.80
15.47
-6.98
64.42
03
LC(เลย)
8
฿8.00
20.73
20.74
22.47
-1.27
62.67
03
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
24.77
20.58
20.07
-5.58
59.84
06
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
24.34
22.78
16.99
-4.54
59.57
01
CT(อุดร)
11
฿11.00
28.38
21.35
13.65
-5.01
58.37
04
LP(ลำปาง)
12
฿12.00
20.71
20.39
19.77
-4.06
56.81
01
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
19.81
23.96
13.55
-.81
56.51
01
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
22.97
20.89
15.80
-4.70
54.96
04
LC(เลย)
15
฿15.00
24.29
19.78
16.45
-5.57
54.95
02
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
22.50
21.31
16.42
-6.08
54.15
02
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
20.75
20.20
15.67
-2.61
54.01
03
CT(อุดร)
18
฿18.00
24.30
20.64
15.08
-9.66
50.36
08
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
15.75
22.99
13.44
-2.53
49.65
02
DG(มหาสารคาม)
20
฿20.00
19.83
20.17
15.63
-6.48
49.15
05
LC(เลย)
21
฿21.00
17.54
21.47
14.04
-4.52
48.53
01
KK(ขอนแก่น)
22
฿22.00
20.70
21.27
12.26
-5.79
48.44
08
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
20.73
22.05
14.67
-9.29
48.16
07
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
15.76
22.25
10.92
-1.50
47.43
04
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
19.36
23.18
14.32
-9.56
47.30
01
MH(มุกดาหาร)
26
฿26.00
13.95
24.36
10.61
-2.11
46.81
10
CT(อุดร)
27
฿27.00
13.05
20.56
13.76
-.96
46.41
06
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
19.38
20.69
13.54
-7.35
46.26
07
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
14.88
21.36
15.05
-5.23
46.06
07
LC(เลย)
30
฿30.00
25.20
16.25
13.53
-9.56
45.42
06
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
13.99
20.18
13.92
-2.73
45.36
01
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
18.00
21.75
13.41
-8.14
45.02
01
LP(ลำปาง)
33
฿33.00
9.00
30.00
8.73
-2.79
44.94
01
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
18.94
19.73
13.31
-7.68
44.30
07
PL(พิษณุโลก)
35
฿35.00
21.59
25.13
11.12
-13.69
44.15
03
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
15.31
21.94
13.94
-7.09
44.10
03
PB(เพชรบูรณ์)
37
฿37.00
21.60
21.52
7.62
-7.09
43.65
03
KK(ขอนแก่น)
38
฿38.00
13.95
22.23
10.98
-4.61
42.55
07
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
13.51
27.33
10.65
-9.78
41.71
06
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
22.51
24.22
12.66
-17.81
41.58
06
SB(สระบุรี)
41
฿41.00
23.44
24.46
5.93
-12.93
40.90
07
CT(อุดร)
42
฿42.00
15.74
20.46
11.60
-6.93
40.87