ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
29/03/2564
23/03/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
28.72
27.92
15.84
-6.04
66.44
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
27.06
24.88
19.62
-6.29
65.27
SR(สุรินทร์)
3
฿3.00
23.82
26.60
16.03
-7.45
59.00
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
20.69
25.61
16.96
-5.21
58.05
LC(เลย)
5
฿5.00
22.12
23.92
17.10
-5.85
57.29
CT(อุดร)
6
฿6.00
21.93
24.71
14.54
-8.25
52.93
MH(มุกดาหาร)
7
฿7.00
17.11
24.18
11.04
-7.39
44.94
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
14.93
25.45
10.71
-6.81
44.28
KP(กำแพงเพชร)
9
฿9.00
10.50
28.08
11.37
-8.01
41.94
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
16.16
23.73
9.81
-9.02
40.68
GS(ร้อยเอ็ด)
11
฿11.00
13.17
28.84
7.56
-9.03
40.54
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
12.86
24.23
11.26
-8.47
39.88
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
13.26
26.61
10.99
-11.46
39.40
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
17.10
26.30
12.56
-17.11
38.85
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
15.04
25.61
6.71
-12.89
34.47
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
21.61
24.31
8.80
-27.99
26.73
KR(โคราช)
17
฿17.00
11.77
30.00
6.39
-25.72
22.44
MP(เมืองพล)
18
฿18.00
9.67
22.94
5.92
-17.64
20.89
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
6.94
19.16
7.41
-26.51
7.00