ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
29.95
25.50
22.28
-.12
77.61
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
29.74
24.41
25.43
-3.29
76.30
01
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
26.22
24.93
20.49
-1.20
70.45
03
MD(มุกดาหาร)
4
฿4.00
33.69
18.20
25.04
-7.28
69.65
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
25.86
24.58
18.85
-1.64
67.65
01
SB(สระบุรี)
6
฿6.00
24.53
21.90
20.24
-2.37
64.29
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
25.09
23.92
19.88
-4.73
64.16
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
23.89
24.43
17.80
-2.92
63.20
06
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
21.35
25.91
15.48
-1.99
60.74
08
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
20.94
25.19
16.15
-2.32
59.95
02
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
20.98
25.23
15.30
-2.56
58.95
03
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
23.07
24.35
17.74
-6.45
58.71
03
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
21.66
24.76
14.39
-2.36
58.44
05
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
19.79
24.95
14.02
-1.47
57.28
09
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
19.05
24.30
17.21
-3.35
57.21
10
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
23.39
23.27
16.25
-5.89
57.02
07
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
21.06
24.49
15.89
-4.57
56.87
07
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
23.46
22.72
18.38
-7.93
56.63
03
LC(เลย)
19
฿19.00
17.79
24.15
16.64
-1.97
56.61
06
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
24.11
22.44
17.96
-9.10
55.42
10
CT(อุดร)
21
฿21.00
21.36
23.55
12.52
-3.62
53.81
01
PB(เพชรบูรณ์)
22
฿22.00
17.94
25.28
14.71
-6.38
51.54
05
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
20.80
25.27
12.39
-7.09
51.37
02
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
17.31
24.20
12.98
-3.25
51.23
08
PL(พิษณุโลก)
25
฿25.00
23.25
21.53
15.82
-9.42
51.18
01
LP(ลำปาง)
26
฿26.00
15.35
25.91
11.33
-2.84
49.76
09
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
23.16
19.60
14.48
-7.69
49.55
07
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
13.65
24.68
12.05
-2.56
47.82
02
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
17.12
24.41
14.04
-7.91
47.66
01
KK(ขอนแก่น)
30
฿30.00
16.81
24.25
10.82
-4.42
47.46
11
CT(อุดร)
31
฿31.00
19.59
21.70
15.51
-9.91
46.89
03
PB(เพชรบูรณ์)
32
฿32.00
18.96
22.61
14.65
-9.94
46.28
05
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
20.05
21.84
15.38
-11.57
45.71
02
KP(กำแพงเพชร)
34
฿34.00
17.70
23.41
13.69
-9.23
45.57
05
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
21.41
18.38
17.09
-11.56
45.32
03
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
14.83
23.52
12.04
-5.24
45.16
03
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
16.16
22.80
14.81
-8.96
44.81
04
PB(เพชรบูรณ์)
38
฿38.00
18.37
21.99
13.20
-9.20
44.35
07
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
16.35
20.83
14.65
-8.53
43.30
07
CT(อุดร)
40
฿40.00
18.43
21.47
12.08
-8.95
43.03
06
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
18.03
20.65
14.52
-10.47
42.73
02
PL(พิษณุโลก)
42
฿42.00
17.78
22.08
12.35
-9.56
42.65
03
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
15.98
21.81
14.52
-10.07
42.24
03
KP(กำแพงเพชร)
44
฿44.00
15.70
21.69
14.36
-9.76
41.99
02
LP(ลำปาง)
45
฿45.00
13.74
24.54
11.07
-7.97
41.37
09
LP(ลำปาง)
46
฿46.00
18.36
22.28
16.05
-15.51
41.18
02
CT(อุดร)
47
฿47.00
19.60
24.33
11.01
-13.91
41.03
03
KK(ขอนแก่น)
48
฿48.00
13.95
24.69
8.67
-6.61
40.70
01
CT(อุดร)
49
฿49.00
14.98
21.85
13.48
-10.64
39.67