ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.12
19.59
21.63
-4.97
74.38
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.62
20.33
23.70
-3.76
71.90
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
31.75
21.31
20.96
-3.77
70.25
03
LC(เลย)
4
฿4.00
29.19
20.07
22.02
-3.30
67.97
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
29.21
20.21
19.04
-3.74
64.73
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
23.72
22.13
21.12
-3.32
63.64
07
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
30.28
21.35
14.70
-3.87
62.46
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
25.92
20.58
17.38
-2.66
61.23
01
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
28.24
21.51
15.79
-4.70
60.84
03
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
24.61
21.05
15.36
-2.20
58.82
10
CT(อุดร)
11
฿11.00
22.18
21.70
15.21
-1.87
57.22
06
UB(อุบลราชธานี)
12
฿12.00
23.34
23.17
13.79
-3.24
57.06
06
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
23.50
21.39
15.77
-4.93
55.73
03
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
22.02
22.47
13.68
-4.27
53.89
02
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
21.73
20.50
15.30
-3.71
53.83
01
PB(เพชรบูรณ์)
16
฿16.00
21.66
19.74
15.42
-3.29
53.53
06
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
23.45
21.84
13.14
-5.56
52.87
05
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
19.84
24.13
12.87
-4.06
52.77
04
LC(เลย)
19
฿19.00
17.28
20.94
16.45
-2.24
52.42
07
CT(อุดร)
20
฿20.00
17.72
23.65
13.03
-2.93
51.47
02
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
23.37
18.95
14.69
-6.46
50.55
05
KK(ขอนแก่น)
22
฿22.00
19.91
20.53
12.97
-3.37
50.03
02
MH(มุกดาหาร)
23
฿23.00
32.07
14.74
14.50
-11.62
49.69
01
MH(มุกดาหาร)
24
฿24.00
23.47
19.75
10.79
-4.49
49.52
01
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
21.17
18.38
13.18
-3.56
49.17
09
SB(สระบุรี)
26
฿26.00
24.24
19.43
7.68
-2.84
48.51
02
DG(มหาสารคาม)
27
฿27.00
21.74
18.67
13.25
-5.33
48.33
01
CT(อุดร)
28
฿28.00
21.55
20.50
11.94
-6.30
47.69
08
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
18.60
18.34
12.38
-2.16
47.16
11
CT(อุดร)
30
฿30.00
15.67
19.79
14.01
-2.73
46.74
09
DG(มหาสารคาม)
31
฿31.00
17.63
20.39
10.10
-3.03
45.09
01
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
20.24
17.88
14.64
-8.38
44.38
03
CT(อุดร)
33
฿33.00
16.10
21.43
15.62
-8.88
44.27
07
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
18.94
18.33
13.44
-6.61
44.10
08
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
19.15
17.52
12.97
-6.26
43.38
01
MP(เมืองพล)
36
฿36.00
17.99
19.51
8.68
-2.80
43.38
04
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
19.18
20.99
11.60
-8.57
43.20
01
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
14.44
22.50
8.04
-2.00
42.98
04
NW(นครสวรรค์)
39
฿39.00
19.68
15.64
12.31
-4.86
42.77
01
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
15.77
20.43
11.62
-6.17
41.65
08
CT(อุดร)
41
฿41.00
19.47
18.52
9.93
-6.64
41.27
05
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
17.74
20.07
10.51
-7.21
41.11
06
SB(สระบุรี)
43
฿43.00
20.83
17.69
8.97
-6.40
41.09
02
SK(สกลนคร)
44
฿44.00
15.57
19.02
10.59
-4.40
40.77
02
MP(เมืองพล)
45
฿45.00
12.55
22.55
7.18
-1.95
40.33
02
KR(โคราช)
46
฿46.00
19.83
21.75
7.01
-8.36
40.23
03
GS(ร้อยเอ็ด)
47
฿47.00
17.78
19.97
8.48
-6.19
40.04
02
KP(กำแพงเพชร)
48
฿48.00
11.75
18.81
10.85
-1.46
39.94