ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
31.37
26.28
20.05
-4.76
72.94
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
27.37
26.51
16.13
-4.19
65.81
CT(อุดร)
3
฿3.00
21.49
28.44
15.57
-4.85
60.65
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
22.02
27.92
14.42
-5.37
58.99
LC(เลย)
5
฿5.00
20.04
24.34
16.06
-6.18
54.26
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
19.87
24.31
14.24
-6.84
51.58
MH(มุกดาหาร)
7
฿7.00
27.66
21.19
12.40
-12.75
48.50
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
17.69
23.90
12.32
-8.40
45.51
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
15.83
24.96
11.16
-7.26
44.69
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
18.37
22.85
10.22
-8.01
43.43
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
13.19
28.22
7.40
-5.41
43.39
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
14.63
23.51
11.03
-6.71
42.45
GS(ร้อยเอ็ด)
13
฿13.00
14.10
24.54
8.50
-6.28
40.85
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
14.69
24.80
10.80
-10.97
39.32
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
17.60
23.42
7.49
-9.32
39.19
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
15.03
22.14
10.88
-12.36
35.69
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
14.05
22.82
6.97
-8.44
35.40
KR(โคราช)
18
฿18.00
13.85
25.33
5.99
-13.39
31.79
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
10.08
25.74
6.80
-19.66
22.95