ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
28/06/2564
22/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.69
20.08
25.93
-4.26
80.44
02
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
19.68
19.90
-2.89
76.69
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
40.00
19.05
19.62
-3.79
74.88
06
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
36.94
18.20
22.87
-5.53
72.48
03
LC(เลย)
5
฿5.00
29.38
22.28
23.86
-3.45
72.07
05
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
27.86
30.00
16.10
-3.48
70.48
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
36.81
20.21
16.79
-4.13
69.68
04
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
31.19
21.05
20.85
-3.88
69.21
05
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
39.69
18.23
13.64
-2.90
68.66
04
LC(เลย)
10
฿10.00
30.75
21.23
17.01
-1.73
67.26
01
MH(มุกดาหาร)
11
฿11.00
37.36
20.44
11.52
-4.11
65.21
14
CT(อุดร)
12
฿12.00
21.75
24.53
21.49
-3.41
64.36
06
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
33.07
20.36
13.65
-3.72
63.36
02
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
31.29
19.80
11.91
-4.52
58.48
07
CT(อุดร)
15
฿15.00
26.99
19.56
13.39
-3.14
56.80
03
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
31.28
20.05
9.27
-5.08
55.52
01
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
29.31
19.01
9.55
-2.47
55.40
02
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
22.72
21.65
14.97
-4.02
55.32
09
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
24.11
21.18
11.27
-2.59
53.97
05
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
27.00
21.59
11.51
-6.53
53.57
01
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
25.10
20.43
9.68
-1.72
53.49
01
CT(อุดร)
22
฿22.00
28.37
18.28
12.56
-6.35
52.86
01
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
19.84
19.18
15.71
-3.78
50.95
03
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
19.93
21.76
13.38
-4.29
50.78
03
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
17.04
19.96
14.79
-2.34
49.45
08
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
24.07
18.30
13.98
-7.42
48.93
02
DG(มหาสารคาม)
27
฿27.00
23.72
17.57
12.66
-5.43
48.52
10
CT(อุดร)
28
฿28.00
12.74
21.61
14.89
-1.38
47.86
08
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
26.45
18.20
9.03
-6.38
47.30
09
SB(สระบุรี)
30
฿30.00
21.73
19.18
7.89
-1.75
47.05
04
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
17.99
23.08
12.90
-7.27
46.70
01
KK(ขอนแก่น)
32
฿32.00
26.06
16.53
13.20
-9.21
46.58
06
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
10.43
25.09
13.14
-2.37
46.29
07
LC(เลย)
34
฿34.00
27.41
16.84
13.49
-11.68
46.06
09
LP(ลำปาง)
35
฿35.00
26.53
17.20
14.68
-13.69
44.72
01
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
15.61
22.51
12.04
-5.88
44.28
05
KP(กำแพงเพชร)
37
฿37.00
12.29
20.01
15.05
-3.11
44.24
02
UB(อุบลราชธานี)
38
฿38.00
14.66
21.07
14.75
-6.42
44.06
07
UB(อุบลราชธานี)
38
฿38.00
13.24
20.65
14.06
-3.89
44.06
06
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
13.74
20.40
14.29
-4.75
43.68
07
UT(อุตรดิตถ์)
40
฿40.00
17.98
17.69
13.72
-6.44
42.95
02
KR(โคราช)
41
฿41.00
17.00
24.10
7.30
-5.83
42.57