ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
28/06/2564
22/06/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.96
24.60
21.31
-4.91
79.96
LC(เลย)
2
฿2.00
28.11
25.34
17.02
-6.40
64.07
SR(สุรินทร์)
3
฿3.00
23.32
30.00
15.22
-4.99
63.55
CT(อุดร)
4
฿4.00
21.03
26.27
15.55
-5.11
57.74
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
17.92
26.63
15.84
-4.39
56.00
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
24.66
23.48
14.92
-7.75
55.31
KK(ขอนแก่น)
7
฿7.00
25.42
22.24
11.71
-7.45
51.92
MP(เมืองพล)
8
฿8.00
18.60
26.58
8.28
-4.30
49.16
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
23.31
21.23
10.39
-8.26
46.67
MH(มุกดาหาร)
10
฿10.00
25.94
20.73
12.53
-12.54
46.66
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
18.56
22.15
12.07
-8.71
44.07
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
16.22
22.50
12.24
-7.24
43.72
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
18.05
22.62
7.42
-8.86
39.23
GS(ร้อยเอ็ด)
14
฿14.00
13.95
22.62
8.26
-6.86
37.97
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
15.61
22.54
10.62
-12.31
36.46
KR(โคราช)
16
฿16.00
12.27
29.62
5.97
-11.98
35.88
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
14.15
21.52
7.27
-8.41
34.53
PB(เพชรบูรณ์)
18
฿18.00
13.59
21.75
10.45
-11.64
34.15
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
9.19
22.72
6.40
-20.11
18.20