ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
03
LC(เลย)
1
฿1.00
31.55
24.84
26.25
-.58
82.05
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
30.53
22.93
27.17
-3.34
77.30
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
29.10
23.25
25.20
-1.93
75.62
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
28.92
23.37
20.94
-3.27
69.96
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
27.95
24.33
19.91
-3.21
68.97
02
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
24.83
25.52
16.63
-1.89
65.08
01
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
24.54
24.10
18.55
-2.36
64.82
02
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
21.75
22.22
18.95
-3.80
59.11
06
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
25.91
21.94
17.71
-6.45
59.11
06
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
22.09
22.53
17.73
-4.71
57.64
01
UT(อุตรดิตถ์)
11
฿11.00
23.30
22.13
16.84
-6.42
55.86
03
CT(อุดร)
12
฿12.00
25.09
22.41
18.01
-10.05
55.46
07
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
19.64
22.59
16.53
-3.92
54.85
09
LP(ลำปาง)
14
฿14.00
21.40
23.41
14.83
-5.66
53.99
01
CT(อุดร)
15
฿15.00
17.78
25.27
13.13
-2.27
53.91
02
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
21.17
22.63
15.69
-5.63
53.85
06
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
22.20
21.57
15.77
-5.89
53.65
02
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
19.99
22.95
14.30
-3.76
53.47
04
LC(เลย)
19
฿19.00
22.10
23.02
14.38
-6.92
52.58
02
DG(มหาสารคาม)
20
฿20.00
21.87
22.93
17.69
-10.29
52.20
01
PB(เพชรบูรณ์)
21
฿21.00
22.82
19.15
16.84
-7.17
51.64
05
KK(ขอนแก่น)
22
฿22.00
19.10
21.68
13.86
-4.00
50.64
04
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
19.58
23.31
13.42
-5.98
50.33
11
CT(อุดร)
24
฿24.00
18.95
22.24
15.47
-6.94
49.71
05
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
19.21
21.75
13.96
-5.69
49.24
03
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
17.43
21.26
15.12
-4.62
49.19
07
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
17.91
22.21
14.81
-5.78
49.15
09
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
16.72
20.97
15.48
-4.78
48.39
02
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
17.65
22.39
14.54
-6.46
48.12
05
NW(นครสวรรค์)
30
฿30.00
19.80
21.09
13.78
-6.62
48.06
04
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
15.59
24.27
11.14
-2.97
48.04
01
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
19.29
22.78
15.34
-9.51
47.90
07
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
20.94
21.05
16.06
-10.21
47.84
10
PL(พิษณุโลก)
34
฿34.00
20.53
20.61
14.75
-8.40
47.49
08
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
18.13
22.36
14.73
-7.89
47.33
05
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
18.88
22.74
12.92
-7.90
46.63
04
UT(อุตรดิตถ์)
37
฿37.00
18.50
21.51
13.44
-6.87
46.58
01
LC(เลย)
38
฿38.00
18.14
26.13
8.97
-7.05
46.19
03
KP(กำแพงเพชร)
39
฿39.00
21.20
21.03
13.21
-9.31
46.14
03
NW(นครสวรรค์)
40
฿40.00
17.72
22.51
12.52
-7.77
44.97
01
LP(ลำปาง)
41
฿41.00
11.54
24.24
12.28
-3.42
44.65
01
NW(นครสวรรค์)
42
฿42.00
18.22
19.88
13.31
-7.08
44.34
05
SK(สกลนคร)
43
฿43.00
14.06
23.18
12.06
-5.12
44.18
09
SK(สกลนคร)
44
฿44.00
19.38
21.95
12.48
-9.97
43.84
07
UT(อุตรดิตถ์)
45
฿45.00
19.08
20.98
13.91
-10.14
43.83
07
PL(พิษณุโลก)
46
฿46.00
18.67
18.38
13.62
-6.85
43.81
03
MH(มุกดาหาร)
47
฿47.00
17.38
23.32
11.15
-8.69
43.16
03
PB(เพชรบูรณ์)
48
฿48.00
15.37
22.71
10.91
-5.88
43.11