ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
03
LC(เลย)
1
฿1.00
33.81
19.08
22.45
-3.16
72.18
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.07
19.10
24.27
-4.24
70.21
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
28.25
19.38
21.07
-3.82
64.89
14
CT(อุดร)
4
฿4.00
27.12
19.35
20.80
-3.72
63.56
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
29.48
17.84
21.33
-5.91
62.74
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
29.28
17.87
18.98
-4.26
61.86
04
LC(เลย)
7
฿7.00
26.09
19.56
17.63
-1.87
61.41
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
24.06
18.51
17.26
-3.21
56.63
01
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
25.72
18.93
15.98
-4.12
56.52
10
CT(อุดร)
10
฿10.00
20.37
20.43
15.63
-1.54
54.90
03
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
21.94
18.79
15.60
-2.73
53.60
07
UB(อุบลราชธานี)
12
฿12.00
21.59
19.86
14.72
-2.96
53.20
02
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
21.44
19.01
16.08
-4.15
52.38
06
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
20.28
20.91
13.64
-2.58
52.25
01
PB(เพชรบูรณ์)
15
฿15.00
21.26
18.74
15.85
-3.92
51.93
06
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
20.42
19.68
14.73
-4.87
49.96
03
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
17.85
20.99
13.46
-3.84
48.46
01
MH(มุกดาหาร)
18
฿18.00
21.63
18.60
11.25
-4.44
47.04
05
KK(ขอนแก่น)
19
฿19.00
18.68
18.17
13.34
-3.61
46.57
05
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
15.43
20.62
12.40
-3.08
45.38
07
CT(อุดร)
21
฿21.00
15.06
20.52
12.93
-3.60
44.92
09
DG(มหาสารคาม)
22
฿22.00
18.81
18.76
10.23
-2.94
44.85
02
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
20.13
17.09
14.03
-6.53
44.72
04
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
21.36
18.76
11.83
-7.88
44.07
11
CT(อุดร)
25
฿25.00
13.98
18.80
14.67
-3.68
43.77
06
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
17.25
18.94
12.55
-5.11
43.63
09
SB(สระบุรี)
27
฿27.00
21.01
16.15
8.27
-2.66
42.76
05
KP(กำแพงเพชร)
28
฿28.00
14.07
19.42
12.56
-3.33
42.72
01
CT(อุดร)
29
฿29.00
17.29
19.54
12.15
-6.64
42.33
01
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
20.15
16.10
14.23
-9.00
41.49
01
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
16.44
16.72
12.91
-4.72
41.35
05
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
17.47
19.40
10.61
-6.16
41.32
02
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
16.05
18.58
10.99
-4.42
41.20
02
DG(มหาสารคาม)
34
฿34.00
17.76
16.48
12.96
-6.05
41.15
03
MH(มุกดาหาร)
35
฿35.00
25.10
14.26
11.95
-10.34
40.97
10
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
17.36
19.06
10.42
-6.10
40.74
08
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
18.24
16.27
12.75
-7.37
39.89
08
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
15.47
16.43
11.88
-3.93
39.85
01
MP(เมืองพล)
39
฿39.00
15.19
17.67
9.26
-3.33
38.80
02
KP(กำแพงเพชร)
40
฿40.00
13.57
17.24
10.73
-3.01
38.53
03
CT(อุดร)
41
฿41.00
14.96
18.05
15.01
-9.66
38.36
02
MP(เมืองพล)
42
฿42.00
12.90
20.39
7.14
-2.07
38.35
09
LP(ลำปาง)
43
฿43.00
19.65
17.59
13.67
-13.37
37.53
01
LP(ลำปาง)
44
฿44.00
10.82
20.59
7.95
-1.88
37.49
04
UT(อุตรดิตถ์)
45
฿45.00
17.77
16.05
11.81
-9.23
36.40
06
SB(สระบุรี)
46
฿46.00
19.49
14.70
9.08
-6.88
36.38
03
PB(เพชรบูรณ์)
47
฿47.00
11.49
23.93
9.15
-8.61
35.95
07
UT(อุตรดิตถ์)
48
฿48.00
15.03
15.54
13.26
-7.98
35.85