ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.66
24.53
20.06
-5.27
67.98
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
22.77
25.05
15.93
-4.41
59.34
CT(อุดร)
3
฿3.00
19.66
26.36
15.64
-5.31
56.34
LC(เลย)
4
฿4.00
23.10
23.07
16.41
-6.74
55.83
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
19.28
26.52
14.31
-5.22
54.90
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
19.07
24.00
14.17
-7.86
49.38
MH(มุกดาหาร)
7
฿7.00
23.85
20.20
12.35
-13.05
43.35
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
15.67
23.67
11.47
-7.83
42.98
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
16.42
23.00
12.14
-8.84
42.71
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
15.62
22.94
11.52
-7.76
42.31
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
17.91
21.89
10.29
-8.51
41.58
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
12.32
26.33
7.56
-4.86
41.34
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
14.07
26.55
11.15
-11.89
39.88
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
17.35
22.12
7.79
-8.67
38.59
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
16.24
21.36
10.86
-12.80
35.66
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
11.16
22.29
7.97
-7.28
34.15
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
13.87
21.29
7.35
-8.39
34.11
KR(โคราช)
18
฿18.00
11.04
25.40
5.85
-12.06
30.23
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
8.44
23.01
6.60
-19.44
18.61