คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
26/07/2564
20/07/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
07
SK(สกลนคร)
84
฿84.00
6.97
12.57
11.71
-17.81
13.44
04
GS(ร้อยเอ็ด)
85
฿85.00
8.95
12.45
5.86
-14.17
13.09
06
KK(ขอนแก่น)
86
฿86.00
5.98
14.09
6.43
-13.50
13.00
03
GS(ร้อยเอ็ด)
87
฿87.00
1.98
12.83
4.61
-6.73
12.69
06
PL(พิษณุโลก)
88
฿88.00
11.43
11.59
6.70
-17.78
11.94
06
KR(โคราช)
89
฿89.00
1.99
15.34
3.45
-9.41
11.37
07
GS(ร้อยเอ็ด)
90
฿90.00
1.99
12.19
5.26
-8.11
11.33
04
MH(มุกดาหาร)
91
฿91.00
11.94
16.71
6.36
-23.70
11.31
02
GS(ร้อยเอ็ด)
92
฿92.00
4.47
14.93
4.33
-13.09
10.64
03
KR(โคราช)
93
฿93.00
8.46
13.70
5.46
-18.64
8.98
01
KP(กำแพงเพชร)
94
฿94.00
5.96
9.27
9.59
-15.87
8.95
04
SK(สกลนคร)
95
฿95.00
3.47
15.13
6.01
-16.22
8.39
06
GS(ร้อยเอ็ด)
96
฿96.00
4.48
5.53
4.24
-7.42
6.83
01
CH(ชลบุรี)
97
฿97.00
2.99
10.75
4.44
-13.23
4.95
02
CH(ชลบุรี)
98
฿98.00
3.97
11.82
5.91
-17.25
4.45
03
DG(มหาสารคาม)
99
฿99.00
1.99
10.31
8.16
-20.51
-.05
05
PL(พิษณุโลก)
100
฿100.00
5.98
8.37
5.82
-20.82
-.65
09
PL(พิษณุโลก)
101
฿101.00
3.97
6.58
6.85
-23.23
-5.83
05
PB(เพชรบูรณ์)
102
฿102.00
2.99
9.37
4.57
-30.89
-13.96
01
LC(เลย)
103
฿103.00
4.47
2.88
4.86
-27.21
-15.00