คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
26/07/2564
20/07/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
01
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
14.91
15.49
13.16
-6.84
36.72
02
MP(เมืองพล)
42
฿42.00
12.41
18.97
7.24
-2.45
36.17
03
SB(สระบุรี)
43
฿43.00
21.34
14.95
5.08
-7.08
34.29
03
CT(อุดร)
44
฿44.00
16.38
15.58
14.16
-11.97
34.15
07
KR(โคราช)
45
฿45.00
9.44
27.57
5.75
-8.84
33.92
06
DG(มหาสารคาม)
46
฿46.00
15.38
16.27
8.07
-6.23
33.49
02
DG(มหาสารคาม)
47
฿47.00
11.93
15.81
12.97
-7.29
33.42
08
UB(อุบลราชธานี)
48
฿48.00
14.90
15.05
11.93
-8.73
33.15
09
LP(ลำปาง)
49
฿49.00
11.89
21.43
13.67
-13.93
33.06
07
PL(พิษณุโลก)
50
฿50.00
17.93
17.29
9.36
-11.88
32.70
02
KR(โคราช)
51
฿51.00
9.95
19.25
6.34
-4.75
30.79
01
NW(นครสวรรค์)
52
฿52.00
15.40
15.61
6.03
-6.71
30.33
01
CT(อุดร)
53
฿53.00
7.47
18.86
11.43
-7.90
29.86
02
NW(นครสวรรค์)
54
฿54.00
13.89
17.86
8.34
-10.35
29.74
01
MP(เมืองพล)
55
฿55.00
9.94
15.32
9.50
-5.61
29.15
01
PL(พิษณุโลก)
56
฿56.00
11.94
15.60
12.71
-11.11
29.14
02
PB(เพชรบูรณ์)
57
฿57.00
15.39
14.50
10.64
-12.57
27.96
08
DG(มหาสารคาม)
58
฿58.00
10.94
16.64
7.96
-8.10
27.44
04
SR(สุรินทร์)
59
฿59.00
7.46
16.66
11.16
-8.32
26.96
04
SB(สระบุรี)
60
฿60.00
12.89
18.07
7.91
-12.53
26.34
06
NW(นครสวรรค์)
61
฿61.00
4.97
18.54
2.37
-.27
25.61
01
KK(ขอนแก่น)
62
฿62.00
4.97
18.72
12.67
-10.91
25.45
01
SR(สุรินทร์)
62
฿62.00
4.98
17.00
10.97
-7.50
25.45
01
SB(สระบุรี)
63
฿63.00
5.96
19.63
5.84
-6.12
25.31
04
UT(อุตรดิตถ์)
64
฿64.00
6.96
18.09
11.41
-11.42
25.04
09
MP(เมืองพล)
65
฿65.00
6.47
16.20
7.79
-5.46
25.00
02
LP(ลำปาง)
66
฿66.00
12.91
13.99
12.36
-14.96
24.30
05
NW(นครสวรรค์)
67
฿67.00
6.95
17.60
5.88
-6.34
24.09
08
CT(อุดร)
68
฿68.00
6.97
17.84
8.79
-9.86
23.74
04
KP(กำแพงเพชร)
69
฿69.00
4.96
18.00
11.23
-11.81
22.38
07
MP(เมืองพล)
70
฿70.00
1.99
18.92
5.14
-3.89
22.16
08
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
13.93
13.18
8.45
-14.26
21.30
04
PB(เพชรบูรณ์)
72
฿72.00
13.92
17.55
7.20
-18.59
20.08
09
SK(สกลนคร)
73
฿73.00
15.40
14.64
9.06
-19.34
19.76
11
LP(ลำปาง)
74
฿74.00
13.41
16.73
5.47
-15.86
19.75
03
PL(พิษณุโลก)
75
฿75.00
7.96
15.77
8.20
-13.85
18.08
05
LC(เลย)
76
฿76.00
7.97
11.27
10.54
-11.73
18.05
03
KK(ขอนแก่น)
77
฿77.00
7.45
13.53
8.79
-12.00
17.77
03
PB(เพชรบูรณ์)
78
฿78.00
8.47
12.77
7.53
-11.01
17.76
02
MH(มุกดาหาร)
79
฿79.00
16.88
8.83
12.26
-20.42
17.55
05
DG(มหาสารคาม)
80
฿80.00
7.93
14.93
6.74
-12.65
16.95
07
UT(อุตรดิตถ์)
81
฿81.00
6.46
11.69
12.75
-13.96
16.94
03
MP(เมืองพล)
82
฿82.00
5.95
13.08
3.99
-6.97
16.05
04
NW(นครสวรรค์)
83
฿83.00
3.96
9.98
10.87
-10.65
14.16