ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
26/07/2564
20/07/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
19.74
22.23
-2.75
79.22
04
LC(เลย)
2
฿2.00
32.79
19.25
19.14
-1.56
69.62
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
29.27
17.66
21.41
-4.15
64.19
05
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
25.83
19.05
24.27
-4.98
64.17
02
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
28.35
17.98
16.64
-4.35
58.62
06
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
25.31
19.40
14.33
-1.28
57.76
03
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
27.82
16.58
18.89
-6.17
57.12
02
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
27.88
20.08
11.19
-4.74
54.41
06
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
21.35
17.78
20.80
-7.44
52.49
05
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
24.30
20.01
12.27
-4.48
52.10
01
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
22.85
17.93
15.69
-5.16
51.31
11
CT(อุดร)
12
฿12.00
19.34
20.09
16.16
-5.09
50.50
14
CT(อุดร)
13
฿13.00
19.35
14.83
18.98
-5.60
47.56
05
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
8.93
30.00
13.21
-4.84
47.30
01
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
21.86
14.69
15.11
-4.47
47.19
06
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
15.87
20.56
14.46
-4.21
46.68
10
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
15.91
22.25
12.34
-4.86
45.64
10
CT(อุดร)
18
฿18.00
11.45
19.80
15.41
-1.16
45.50
03
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
12.43
20.61
14.26
-3.05
44.25
05
KK(ขอนแก่น)
20
฿20.00
16.37
17.01
13.86
-5.07
42.17
07
LC(เลย)
21
฿21.00
26.80
13.92
13.68
-12.95
41.45
02
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
28.86
14.19
9.47
-11.12
41.40
02
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
18.38
15.57
13.60
-6.47
41.08
03
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
14.92
14.93
15.63
-4.67
40.81
02
KP(กำแพงเพชร)
25
฿25.00
15.91
20.54
10.82
-6.62
40.65
08
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
21.37
15.02
11.60
-7.38
40.61
07
CT(อุดร)
27
฿27.00
13.88
18.19
13.25
-5.08
40.24
06
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
13.91
17.34
13.54
-4.57
40.22
06
SB(สระบุรี)
29
฿29.00
22.35
14.41
10.33
-6.98
40.11
01
LP(ลำปาง)
30
฿30.00
13.40
20.89
8.28
-2.63
39.94
02
CT(อุดร)
31
฿31.00
22.84
15.76
10.03
-8.92
39.71
09
DG(มหาสารคาม)
32
฿32.00
13.40
19.04
10.41
-3.24
39.61
07
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
7.96
19.76
14.06
-2.22
39.56
05
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
11.42
17.83
12.75
-2.66
39.34
07
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
17.38
17.64
9.02
-5.47
38.57
01
MH(มุกดาหาร)
36
฿36.00
14.91
16.91
11.33
-5.02
38.13
07
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
22.84
17.31
9.00
-11.17
37.98
03
KP(กำแพงเพชร)
38
฿38.00
18.41
20.98
8.56
-10.08
37.87
07
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
18.38
17.93
10.65
-9.14
37.82
02
UT(อุตรดิตถ์)
39
฿39.00
8.94
17.27
16.59
-4.98
37.82
03
MH(มุกดาหาร)
40
฿40.00
20.86
14.28
11.85
-10.04
36.95
09
SB(สระบุรี)
40
฿40.00
17.89
12.99
10.00
-3.93
36.95