ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
26/07/2564
20/07/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
LC(เลย)
1
฿1.00
26.48
23.81
16.10
-7.98
58.41
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
19.47
25.43
19.56
-7.04
57.42
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
18.36
25.40
15.76
-4.98
54.54
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
15.83
27.37
14.69
-5.45
52.44
CT(อุดร)
5
฿5.00
16.81
26.71
15.46
-6.63
52.35
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
18.49
27.44
13.98
-9.64
50.27
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
18.82
25.98
12.46
-9.54
47.72
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
12.38
30.00
12.21
-9.83
44.76
SB(สระบุรี)
9
฿9.00
18.38
23.69
8.95
-7.26
43.76
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
11.92
25.16
11.60
-8.99
39.69
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
13.78
24.10
10.34
-9.56
38.66
MH(มุกดาหาร)
12
฿12.00
18.46
20.68
11.94
-13.67
37.41
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
8.40
25.19
7.69
-4.79
36.49
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
14.54
23.21
10.43
-12.96
35.22
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
14.97
22.04
10.15
-13.83
33.33
KR(โคราช)
16
฿16.00
8.53
28.97
6.00
-10.47
33.03
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
10.33
22.39
7.66
-8.07
32.31
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
5.00
17.59
5.55
-9.78
18.36
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
3.98
17.31
5.92
-15.59
11.62