ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
03
LC(เลย)
1
฿1.00
31.26
17.53
24.37
-1.45
71.71
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
29.03
18.34
22.75
-.66
69.45
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
26.95
17.06
20.49
-3.88
60.62
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
23.51
17.81
19.68
-3.82
57.18
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
24.95
18.00
19.88
-6.08
56.75
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
23.57
17.45
18.01
-6.08
52.95
02
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
21.99
19.74
14.87
-5.10
51.49
01
PB(เพชรบูรณ์)
8
฿8.00
20.57
18.65
13.48
-1.59
51.10
02
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
22.65
18.05
16.25
-5.92
51.03
06
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
20.28
18.15
16.04
-4.80
49.66
04
LC(เลย)
11
฿11.00
22.25
18.01
14.29
-5.03
49.52
10
CT(อุดร)
12
฿12.00
17.56
17.36
14.71
-1.04
48.58
02
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
19.01
16.03
16.16
-2.98
48.22
05
LC(เลย)
14
฿14.00
18.67
18.45
14.34
-5.02
46.45
09
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
19.04
16.85
13.97
-3.85
46.02
02
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
22.36
17.00
13.87
-7.57
45.66
08
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
19.88
18.61
14.17
-7.81
44.85
03
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
15.18
17.74
14.60
-2.75
44.77
08
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
15.79
19.50
12.48
-3.10
44.66
11
CT(อุดร)
20
฿20.00
15.53
18.42
11.73
-3.46
42.22
07
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
16.90
17.05
14.54
-6.57
41.92
01
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
15.94
16.93
13.99
-5.79
41.07
03
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
15.23
18.39
13.83
-6.41
41.03
06
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
14.55
17.39
12.70
-3.83
40.81
02
DG(มหาสารคาม)
25
฿25.00
17.21
15.97
13.79
-6.46
40.51
01
CT(อุดร)
26
฿26.00
16.26
17.58
11.43
-5.55
39.73
01
KK(ขอนแก่น)
27
฿27.00
16.84
16.69
11.99
-5.83
39.69
07
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
16.66
16.82
11.95
-6.17
39.25
02
KP(กำแพงเพชร)
29
฿29.00
13.30
19.22
9.85
-3.18
39.20
01
UT(อุตรดิตถ์)
30
฿30.00
17.53
15.90
13.09
-8.09
38.42
03
CT(อุดร)
31
฿31.00
19.32
16.43
14.06
-11.92
37.89
05
KK(ขอนแก่น)
32
฿32.00
14.18
18.05
12.60
-7.73
37.10
04
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
16.95
16.99
12.87
-10.18
36.63
02
PB(เพชรบูรณ์)
34
฿34.00
13.41
17.03
9.36
-3.54
36.27
07
DG(มหาสารคาม)
35
฿35.00
12.12
17.35
9.39
-2.83
36.04
07
CT(อุดร)
36
฿36.00
13.67
18.29
11.05
-7.04
35.97
01
MH(มุกดาหาร)
37
฿37.00
9.81
18.26
9.56
-1.86
35.77
01
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
8.46
21.03
8.39
-2.84
35.04
05
KP(กำแพงเพชร)
39
฿39.00
14.99
17.33
10.04
-7.71
34.65
03
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
11.50
17.61
9.56
-4.22
34.45
03
MH(มุกดาหาร)
41
฿41.00
17.12
16.51
10.65
-9.85
34.43
07
LC(เลย)
42
฿42.00
17.91
13.64
12.64
-10.20
33.99
06
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
15.04
15.53
12.44
-9.07
33.94
01
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
14.36
16.31
11.83
-8.62
33.88
01
PL(พิษณุโลก)
45
฿45.00
19.81
15.03
16.34
-17.34
33.84
05
SK(สกลนคร)
46
฿46.00
11.41
16.33
9.65
-3.56
33.82
08
DG(มหาสารคาม)
47
฿47.00
11.10
18.29
7.65
-3.37
33.66
09
DG(มหาสารคาม)
48
฿48.00
10.65
18.19
8.33
-3.71
33.46