ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
24.45
24.23
19.02
-6.28
61.43
LC(เลย)
2
฿2.00
23.35
23.66
16.74
-5.87
57.88
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
19.33
24.65
16.26
-5.49
54.76
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
19.05
26.26
14.55
-6.22
53.63
CT(อุดร)
5
฿5.00
18.24
24.51
14.03
-8.36
48.42
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
18.12
23.98
14.48
-8.33
48.24
KP(กำแพงเพชร)
7
฿7.00
13.26
24.20
10.58
-7.65
40.40
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
12.95
23.89
9.92
-7.19
39.57
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
13.90
23.21
11.11
-8.80
39.42
MH(มุกดาหาร)
10
฿10.00
14.43
21.77
10.70
-7.69
39.21
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
13.20
25.09
10.54
-10.88
37.94
GS(ร้อยเอ็ด)
12
฿12.00
11.17
29.31
7.33
-10.38
37.44
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
13.96
22.38
9.45
-8.87
36.92
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
14.57
22.71
11.46
-16.86
31.88
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
8.90
22.89
6.01
-15.04
22.76
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
8.00
22.70
5.71
-17.12
19.28
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
12.08
22.53
7.94
-30.79
11.76
KR(โคราช)
18
฿18.00
7.94
23.37
5.88
-28.04
9.15
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
7.09
18.25
7.27
-23.59
9.03