ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
26/04/2564
20/04/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
24.63
23.80
-.29
88.14
03
LC(เลย)
2
฿2.00
40.00
23.30
25.88
-1.76
87.42
02
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
39.30
24.37
17.74
-3.53
77.88
01
PB(เพชรบูรณ์)
4
฿4.00
40.00
24.01
14.31
-1.10
77.22
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
40.00
21.68
19.46
-4.08
77.06
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
37.68
23.61
19.70
-5.65
75.34
11
CT(อุดร)
7
฿7.00
40.00
24.34
13.69
-2.87
75.16
04
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
34.99
23.83
20.08
-4.64
74.26
02
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
32.63
26.91
15.85
-1.92
73.47
02
SR(สุรินทร์)
10
฿10.00
40.00
23.43
16.28
-6.43
73.28
08
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
30.34
26.57
17.16
-2.97
71.10
02
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
38.94
22.07
10.89
-3.01
68.89
03
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
33.58
24.16
15.22
-5.56
67.40
14
CT(อุดร)
14
฿14.00
28.50
24.92
18.53
-5.15
66.80
01
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
31.31
22.24
16.57
-4.03
66.09
04
LC(เลย)
16
฿16.00
25.68
28.05
14.98
-4.26
64.45
05
LC(เลย)
17
฿17.00
24.39
25.10
15.31
-1.76
63.04
02
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
28.35
20.28
17.54
-4.37
61.80
03
CT(อุดร)
19
฿19.00
37.35
19.00
14.75
-9.72
61.38
08
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
23.31
25.76
13.18
-1.71
60.54
03
MH(มุกดาหาร)
21
฿21.00
32.72
20.25
12.04
-7.37
57.64
02
KP(กำแพงเพชร)
22
฿22.00
22.52
26.16
9.82
-.93
57.57
07
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
24.80
22.77
15.35
-6.41
56.51
05
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
26.20
23.60
11.25
-6.13
54.92
07
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
28.53
20.96
14.35
-9.29
54.55
06
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
18.23
21.86
15.24
-3.80
51.53
04
NW(นครสวรรค์)
27
฿27.00
31.67
24.57
9.99
-16.82
49.41
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
15.84
21.99
15.20
-3.69
49.34
01
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
24.19
21.32
13.41
-9.64
49.28
07
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
22.91
21.49
10.11
-5.84
48.67
01
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
27.83
25.16
15.17
-20.07
48.09
07
CT(อุดร)
32
฿32.00
17.35
23.39
11.05
-4.29
47.50
09
MP(เมืองพล)
33
฿33.00
22.88
25.08
6.58
-7.11
47.43
07
PL(พิษณุโลก)
34
฿34.00
29.12
18.55
11.76
-12.03
47.40
07
GS(ร้อยเอ็ด)
35
฿35.00
17.75
25.05
6.45
-1.92
47.33
06
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
15.88
22.97
13.10
-4.72
47.23
08
CT(อุดร)
37
฿37.00
23.41
23.49
10.45
-10.32
47.03
01
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
22.46
20.94
12.06
-9.16
46.30
01
CT(อุดร)
39
฿39.00
17.24
21.42
10.51
-3.03
46.14
10
CT(อุดร)
40
฿40.00
12.14
22.36
13.77
-2.25
46.02
09
LP(ลำปาง)
41
฿41.00
20.51
16.51
13.57
-5.94
44.65
01
NW(นครสวรรค์)
42
฿42.00
23.72
25.83
6.35
-11.27
44.63