ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
25/12/2560
19/12/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
32.81
26.37
25.90
-.02
85.06
03
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
27.65
21.33
-6.39
82.59
10
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
40.00
26.09
21.17
-4.98
82.28
01
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
36.93
25.85
24.08
-4.82
82.04
05
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
27.25
25.75
29.33
-2.93
79.40
06
PL(พิษณุโลก)
6
฿6.00
40.00
22.68
21.07
-7.41
76.34
02
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
33.53
25.80
18.13
-2.34
75.12
01
PL(พิษณุโลก)
8
฿8.00
27.24
25.49
22.14
-.98
73.89
07
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
30.37
29.50
20.17
-6.51
73.53
02
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
30.37
25.19
20.51
-2.75
73.32
01
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
26.53
24.10
22.80
-.89
72.54
04
LP(ลำปาง)
12
฿12.00
26.54
24.64
22.09
-1.04
72.23
10
CT(อุดร)
13
฿13.00
34.82
24.67
13.54
-2.23
70.80
03
MD(มุกดาหาร)
14
฿14.00
31.09
19.30
25.64
-5.32
70.71
01
KK(ขอนแก่น)
15
฿15.00
29.34
27.24
13.72
-2.55
67.75
05
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
34.84
23.32
19.49
-11.15
66.50
06
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
24.44
26.40
16.85
-2.23
65.46
08
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
24.41
25.41
17.32
-2.16
64.98
03
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
26.54
25.41
15.92
-2.97
64.90
09
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
23.06
25.25
19.18
-3.46
64.03
03
PB(เพชรบูรณ์)
21
฿21.00
30.01
24.78
18.44
-9.45
63.78
03
LC(เลย)
22
฿22.00
20.26
24.46
17.80
-1.84
60.68
02
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
28.65
25.12
15.18
-8.39
60.56
09
PL(พิษณุโลก)
24
฿24.00
30.03
20.38
15.56
-6.29
59.68
01
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
24.46
25.56
17.00
-7.64
59.38
03
SB(สระบุรี)
26
฿26.00
28.24
22.57
11.47
-5.28
57.00
03
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
19.56
24.51
13.81
-4.20
53.68
09
LP(ลำปาง)
28
฿28.00
27.57
21.19
18.63
-13.73
53.66
11
CT(อุดร)
29
฿29.00
23.75
21.97
18.04
-10.58
53.18
07
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
14.66
25.29
18.09
-5.34
52.70
01
CT(อุดร)
31
฿31.00
18.87
26.01
16.64
-9.09
52.43
07
CT(อุดร)
32
฿32.00
23.76
22.42
12.93
-6.98
52.13
05
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
12.53
25.92
14.79
-1.38
51.86
08
PL(พิษณุโลก)
34
฿34.00
21.65
21.59
16.57
-8.18
51.63
05
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
23.04
20.24
17.14
-9.53
50.89
07
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
14.28
25.25
13.46
-2.63
50.36
06
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
18.86
22.59
15.71
-6.81
50.35
05
PB(เพชรบูรณ์)
38
฿38.00
22.27
25.66
14.89
-12.51
50.31
02
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
13.96
24.57
14.29
-2.57
50.25
03
CT(อุดร)
40
฿40.00
27.25
20.59
15.29
-13.44
49.69
03
KP(กำแพงเพชร)
41
฿41.00
20.94
21.63
15.68
-8.60
49.65
04
UT(อุตรดิตถ์)
42
฿42.00
22.31
22.99
13.70
-9.56
49.44