ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
25/03/2562
19/03/2562
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
22.64
28.88
-1.95
89.57
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
33.89
22.16
24.59
-.64
80.00
02
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
37.72
22.21
19.27
-1.27
77.93
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
32.88
21.55
21.45
-1.42
74.46
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
31.40
22.28
21.08
-1.45
73.31
03
PL(พิษณุโลก)
6
฿6.00
35.68
21.75
16.01
-.70
72.74
08
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
34.17
22.26
16.56
-.88
72.11
05
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
32.13
21.81
18.81
-1.19
71.56
06
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
29.30
22.41
18.81
-1.96
68.56
02
CT(อุดร)
10
฿10.00
28.29
24.41
17.30
-2.28
67.72
05
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
29.36
21.09
18.34
-4.33
64.46
04
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
32.23
21.62
15.00
-4.72
64.13
03
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
25.14
22.02
20.70
-4.04
63.82
03
NW(นครสวรรค์)
14
฿14.00
27.96
22.06
15.16
-1.73
63.45
03
LC(เลย)
15
฿15.00
18.85
21.64
23.13
-1.01
62.61
02
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
24.50
22.08
18.99
-3.53
62.04
07
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
27.94
21.05
15.47
-2.72
61.74
08
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
22.38
22.00
17.70
-1.65
60.43
09
LP(ลำปาง)
19
฿19.00
27.30
20.32
15.08
-2.46
60.24
09
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
25.20
21.03
15.64
-1.92
59.95
04
LC(เลย)
21
฿21.00
19.56
28.96
14.42
-4.64
58.30
03
KP(กำแพงเพชร)
22
฿22.00
24.19
22.72
12.79
-1.69
58.01
03
CT(อุดร)
23
฿23.00
25.48
20.81
17.95
-8.73
55.51
03
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
21.69
21.13
15.79
-3.56
55.05
07
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
22.40
21.57
14.53
-3.64
54.86
11
CT(อุดร)
26
฿26.00
26.91
18.52
15.18
-5.87
54.74
07
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
18.88
22.47
16.66
-3.44
54.57
07
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
20.24
23.53
14.28
-4.84
53.21
01
LP(ลำปาง)
29
฿29.00
15.06
30.00
9.36
-2.67
51.75
01
UT(อุตรดิตถ์)
30
฿30.00
23.72
20.71
14.47
-7.84
51.06
07
LC(เลย)
31
฿31.00
23.09
20.45
12.58
-5.78
50.34
02
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
17.79
20.99
14.25
-2.74
50.29
02
PB(เพชรบูรณ์)
33
฿33.00
18.86
22.32
12.94
-3.98
50.14
02
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
25.92
20.32
13.42
-9.92
49.74
06
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
24.84
20.29
14.76
-11.06
48.83
06
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
15.36
22.55
14.01
-3.21
48.71
09
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
22.38
22.38
3.90
.00
48.66
02
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
17.09
20.07
13.72
-2.56
48.32
08
DG(มหาสารคาม)
39
฿39.00
18.18
20.71
14.99
-6.34
47.54
02
LP(ลำปาง)
40
฿40.00
14.65
22.57
12.79
-2.60
47.41
07
MP(เมืองพล)
41
฿41.00
20.93
22.26
6.83
-3.05
46.97
09
KR(โคราช)
42
฿42.00
17.14
23.22
7.08
-.69
46.75