คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
08
DG(มหาสารคาม)
100
฿100.00
17.97
16.65
12.51
-28.53
18.59
11
SB(สระบุรี)
101
฿101.00
12.75
15.69
10.70
-21.59
17.54
06
SB(สระบุรี)
102
฿102.00
11.62
18.55
9.76
-26.23
13.70
04
PB(เพชรบูรณ์)
103
฿103.00
10.97
17.17
8.69
-23.32
13.51
02
MD(มุกดาหาร)
104
฿104.00
10.53
22.08
8.25
-27.53
13.33
06
KK(ขอนแก่น)
105
฿105.00
11.20
17.72
7.33
-24.68
11.58
03
MD(มุกดาหาร)
106
฿106.00
19.84
20.63
14.87
-43.99
11.35
02
GS(ร้อยเอ็ด)
107
฿107.00
13.22
12.91
10.11
-25.14
11.10
05
UB(อุบลราชธานี)
108
฿108.00
5.48
11.37
5.56
-11.49
10.92
01
MD(มุกดาหาร)
109
฿109.00
14.22
17.12
10.71
-34.24
7.80
10
SB(สระบุรี)
110
฿110.00
9.09
13.51
7.11
-28.53
1.18
04
MD(มุกดาหาร)
111
฿111.00
8.51
13.37
10.33
-44.27
-12.05