คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
01
CT(อุดร)
50
฿50.00
14.61
23.20
13.19
-7.85
43.15
06
SR(สุรินทร์)
51
฿51.00
20.10
23.07
12.08
-12.65
42.60
02
NR(ด่านขุนทด)
52
฿52.00
12.46
23.34
9.84
-3.53
42.11
03
SR(สุรินทร์)
53
฿53.00
17.94
24.25
11.80
-11.90
42.08
02
CT(อุดร)
54
฿54.00
14.64
24.05
11.48
-8.39
41.77
04
CB(ชลบุรี)
55
฿55.00
17.47
24.45
10.64
-10.83
41.73
07
SR(สุรินทร์)
56
฿56.00
17.12
22.29
10.72
-8.48
41.65
08
CT(อุดร)
57
฿57.00
14.64
20.41
12.64
-7.36
40.33
03
UB(อุบลราชธานี)
58
฿58.00
16.79
22.01
13.31
-12.45
39.66
01
LP(ลำปาง)
59
฿59.00
15.53
22.00
10.98
-9.79
38.73
02
CB(ชลบุรี)
60
฿60.00
19.15
19.84
11.32
-11.69
38.63
04
SR(สุรินทร์)
61
฿61.00
17.16
21.96
11.44
-12.12
38.44
07
DG(มหาสารคาม)
62
฿62.00
22.01
20.89
14.46
-19.29
38.06
07
CT(อุดร)
63
฿63.00
10.51
26.24
11.40
-10.13
38.02
02
PL(พิษณุโลก)
64
฿64.00
15.38
20.15
14.04
-11.56
38.01
03
DG(มหาสารคาม)
65
฿65.00
18.77
21.17
15.27
-17.74
37.47
05
CT(อุดร)
66
฿66.00
12.92
22.72
11.57
-10.40
36.82
03
KR(โคราช)
67
฿67.00
14.53
20.56
10.35
-8.78
36.67
04
GS(ร้อยเอ็ด)
68
฿68.00
18.18
17.65
11.67
-11.00
36.50
01
CB(ชลบุรี)
69
฿69.00
11.89
20.18
9.58
-5.49
36.17
02
MP(เมืองพล)
70
฿70.00
16.39
22.55
10.86
-14.22
35.59
02
KR(โคราช)
71
฿71.00
16.76
19.82
10.64
-12.02
35.20
01
NR(ด่านขุนทด)
72
฿72.00
14.53
20.72
9.26
-9.86
34.65
06
KR(โคราช)
73
฿73.00
13.96
22.29
8.54
-10.23
34.56
01
UB(อุบลราชธานี)
74
฿74.00
15.84
20.25
14.51
-16.16
34.43
06
GS(ร้อยเอ็ด)
75
฿75.00
14.02
18.69
10.65
-9.18
34.18
03
SB(สระบุรี)
76
฿76.00
13.66
20.92
11.73
-12.30
34.02
02
SR(สุรินทร์)
76
฿76.00
18.39
20.04
10.36
-14.77
34.02
04
SB(สระบุรี)
77
฿77.00
16.16
20.29
11.46
-14.45
33.46
08
UB(อุบลราชธานี)
78
฿78.00
17.84
19.90
13.35
-18.44
32.66
04
NR(ด่านขุนทด)
79
฿79.00
12.58
22.26
7.05
-9.51
32.38
06
DG(มหาสารคาม)
80
฿80.00
17.32
20.73
12.45
-19.16
31.33
01
KR(โคราช)
81
฿81.00
15.63
19.07
11.18
-14.62
31.26
07
MP(เมืองพล)
82
฿82.00
11.85
19.79
12.32
-13.07
30.89
03
KK(ขอนแก่น)
83
฿83.00
11.22
21.84
8.95
-11.88
30.13
07
GS(ร้อยเอ็ด)
84
฿84.00
12.43
21.82
8.35
-14.06
28.53
03
GS(ร้อยเอ็ด)
85
฿85.00
12.59
18.91
8.73
-12.01
28.23
09
SB(สระบุรี)
86
฿86.00
16.80
16.69
12.07
-17.95
27.60
06
UB(อุบลราชธานี)
87
฿87.00
17.19
18.49
11.97
-20.15
27.50
03
MP(เมืองพล)
88
฿88.00
11.04
23.76
8.34
-15.72
27.42
05
MD(มุกดาหาร)
89
฿89.00
12.95
20.81
8.96
-15.81
26.91
01
MP(เมืองพล)
90
฿90.00
12.49
21.14
8.10
-14.92
26.81
05
KR(โคราช)
91
฿91.00
13.96
21.48
9.22
-18.07
26.59
09
MP(เมืองพล)
92
฿92.00
12.44
20.13
7.85
-14.28
26.13
02
DG(มหาสารคาม)
93
฿93.00
15.34
19.18
10.13
-19.32
25.34
07
KK(ขอนแก่น)
94
฿94.00
9.85
22.43
8.73
-15.75
25.26
05
NR(ด่านขุนทด)
95
฿95.00
10.98
18.71
7.43
-13.14
23.99
04
MP(เมืองพล)
96
฿96.00
10.34
26.50
6.88
-20.44
23.28
04
KR(โคราช)
97
฿97.00
13.30
20.37
9.83
-20.79
22.72
03
NR(ด่านขุนทด)
98
฿98.00
11.79
18.00
7.39
-15.38
21.80
07
KR(โคราช)
99
฿99.00
12.14
19.53
7.07
-18.88
19.86