ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
35.91
26.13
26.63
-.33
88.34
01
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
32.57
25.42
20.53
-3.37
75.16
01
PB(เพชรบูรณ์)
3
฿3.00
28.06
25.12
19.90
-.71
72.37
06
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
26.33
25.01
20.96
-1.00
71.30
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
25.94
24.43
21.88
-2.65
69.60
09
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
29.62
25.22
18.13
-5.76
67.21
04
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
23.52
24.71
19.53
-.73
67.03
03
LC(เลย)
8
฿8.00
26.39
25.48
15.88
-1.90
65.84
08
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
28.41
25.05
17.57
-6.16
64.86
07
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
25.11
25.09
17.50
-3.61
64.08
06
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
27.04
23.17
19.80
-5.96
64.06
04
LC(เลย)
12
฿12.00
24.05
24.98
17.06
-3.36
62.73
03
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
21.89
25.64
18.47
-4.80
61.20
05
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
20.24
25.86
15.08
-.04
61.15
08
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
20.02
25.10
16.78
-1.30
60.59
09
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
23.81
24.48
16.30
-4.53
60.06
07
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
20.93
24.82
17.27
-3.44
59.59
02
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
22.61
24.34
16.38
-4.03
59.31
03
CT(อุดร)
19
฿19.00
24.63
24.28
16.55
-7.06
58.40
09
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
21.96
24.48
15.23
-3.78
57.88
03
PB(เพชรบูรณ์)
21
฿21.00
21.95
23.73
15.80
-3.92
57.55
02
KP(กำแพงเพชร)
22
฿22.00
23.75
24.57
7.68
-.20
55.80
02
UT(อุตรดิตถ์)
23
฿23.00
20.00
25.74
14.92
-5.24
55.41
04
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
18.61
25.25
14.51
-3.47
54.90
06
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
20.30
23.72
16.79
-7.34
53.46
11
CT(อุดร)
26
฿26.00
18.85
24.43
15.96
-6.62
52.62
07
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
15.97
25.26
12.30
-1.97
51.56
03
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
19.38
24.12
12.10
-4.19
51.41
07
LC(เลย)
29
฿29.00
16.36
26.35
10.40
-1.71
51.40
01
SB(สระบุรี)
30
฿30.00
17.65
24.04
14.51
-4.94
51.26
10
CT(อุดร)
31
฿31.00
15.10
26.70
12.81
-3.49
51.11
05
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
18.15
23.24
14.50
-5.17
50.73
02
PB(เพชรบูรณ์)
33
฿33.00
18.73
22.58
16.21
-7.93
49.59
01
KP(กำแพงเพชร)
34
฿34.00
19.09
24.39
5.93
-.24
49.17
03
CB(ชลบุรี)
35
฿35.00
18.35
21.46
13.49
-4.77
48.53
05
PB(เพชรบูรณ์)
36
฿36.00
18.17
22.79
14.08
-6.73
48.30
05
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
16.11
24.08
12.46
-4.67
47.97
03
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
15.73
23.48
13.69
-5.39
47.51
01
LC(เลย)
39
฿39.00
18.02
21.45
14.58
-6.55
47.50
10
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
16.93
22.79
13.18
-5.89
47.01
05
LC(เลย)
41
฿41.00
19.28
21.78
13.38
-7.81
46.63
05
DG(มหาสารคาม)
42
฿42.00
24.52
20.09
19.79
-18.31
46.09
02
LP(ลำปาง)
43
฿43.00
14.19
26.45
10.08
-5.41
45.30
04
SK(สกลนคร)
44
฿44.00
17.09
25.06
11.10
-8.03
45.23
14
CT(อุดร)
45
฿45.00
15.06
24.51
12.91
-7.25
45.23
02
UB(อุบลราชธานี)
46
฿46.00
16.84
22.00
15.50
-9.48
44.85
05
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
19.63
22.91
12.73
-10.74
44.53
01
KK(ขอนแก่น)
48
฿48.00
15.39
23.72
10.55
-6.18
43.49
01
SR(สุรินทร์)
49
฿49.00
21.57
21.95
13.39
-13.62
43.28