ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
24/07/2560
18/07/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.30
30.00
22.42
-2.36
75.36
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
29.56
28.05
20.12
-5.41
72.32
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
23.00
29.47
17.17
-3.33
66.31
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
24.31
28.32
17.39
-4.71
65.31
LC(เลย)
5
฿5.00
18.96
29.16
16.26
-4.76
59.62
PB(เพชรบูรณ์)
6
฿6.00
23.15
26.54
16.83
-7.04
59.48
KP(กำแพงเพชร)
7
฿7.00
19.69
27.15
10.60
-.82
56.62
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
23.02
25.95
17.11
-14.42
51.66
CT(อุดร)
9
฿9.00
12.67
29.43
15.24
-8.32
49.02
SR(สุรินทร์)
10
฿10.00
19.63
26.46
13.04
-10.83
48.30
KR(โคราช)
11
฿11.00
21.17
26.36
11.46
-13.26
45.73
CB(ชลบุรี)
12
฿12.00
13.75
24.58
12.80
-8.70
42.43
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
19.76
24.84
16.11
-20.61
40.10
NR(ด่านขุนทด)
14
฿14.00
13.98
26.07
10.11
-10.61
39.55
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
19.73
22.80
12.03
-18.77
35.79
KK(ขอนแก่น)
16
฿16.00
8.99
26.35
10.30
-11.30
34.34
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
17.67
19.80
11.37
-16.42
32.42
MP(เมืองพล)
18
฿18.00
9.58
25.96
10.29
-15.70
30.13
MD(มุกดาหาร)
19
฿19.00
9.00
24.92
11.08
-32.83
12.17