ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
22/12/2557
16/12/2557
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
DG (อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
27.94
27.75
20.36
-9.20
66.85
DG (สกลนคร)
2
฿2.00
27.40
27.59
15.78
-7.20
63.57
GS(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
22.68
28.11
16.72
-10.00
57.51
NR(นครราชสีมา)
4
฿4.00
16.92
30.00
10.93
-.60
57.25
DG (เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
26.88
23.87
18.28
-14.79
54.24
CT ลำปาง
6
฿6.00
20.86
27.81
12.28
-12.39
48.56
GS(สุรินทร์)
7
฿7.00
23.01
24.26
16.39
-15.44
48.22
GS (โคราช )
8
฿8.00
20.12
24.44
14.45
-13.42
45.59
CT(พิษณุโลก)
9
฿9.00
21.85
24.83
13.70
-20.27
40.11
SB (สระบุรี)
10
฿10.00
14.81
27.97
10.03
-18.07
34.74
CT(อุดร)
11
฿11.00
16.62
27.65
11.56
-23.07
32.76
GS(สาขาร้อยเอ็ด)
12
฿12.00
18.28
25.21
11.03
-22.84
31.68
KK (ขอนแก่น)
13
฿13.00
16.41
23.93
13.21
-22.78
30.77
DG(มุกดาหาร)
14
฿14.00
25.24
24.09
11.96
-31.11
30.18
DG(เมืองพล)
15
฿15.00
18.23
26.02
11.12
-29.74
25.63
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
16.94
26.19
12.68
-32.91
22.90
GS (เชียงใหม่)
17
฿17.00
10.01
21.48
11.22
-23.53
19.18
DG (เลย)
18
฿18.00
15.71
18.18
14.83
-35.22
13.50
CT (นครปฐม)
19
฿19.00
.00
-9.90
2.13
-619.10
-626.87