ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
03
LC(เลย)
1
฿1.00
32.29
10.20
26.41
-1.41
67.49
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
29.21
10.51
24.56
-.87
63.40
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
25.89
10.30
21.47
-6.46
51.19
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
22.42
10.07
20.77
-2.99
50.27
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
20.42
10.51
22.33
-3.96
49.30
10
CT(อุดร)
6
฿6.00
21.10
10.69
16.84
-.48
48.15
06
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
23.04
11.12
17.71
-6.25
45.62
14
CT(อุดร)
8
฿8.00
19.13
10.11
18.89
-6.48
41.65
01
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
18.02
11.04
14.17
-2.42
40.81
02
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
15.86
10.46
16.60
-2.91
40.01
04
LC(เลย)
11
฿11.00
20.59
9.68
13.93
-4.99
39.21
07
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
19.59
10.11
14.28
-6.04
37.93
02
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
19.84
9.18
14.90
-6.63
37.29
08
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
16.65
11.46
13.27
-4.39
37.00
03
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
13.37
11.05
14.98
-2.53
36.87
02
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
17.60
10.05
16.55
-7.40
36.81
02
LP(ลำปาง)
17
฿17.00
16.49
10.83
15.66
-7.02
35.95
06
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
15.86
10.25
12.87
-3.89
35.10
02
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
18.91
10.21
13.48
-8.13
34.48
05
LC(เลย)
20
฿20.00
15.33
10.30
15.10
-7.24
33.49
09
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
11.87
10.53
14.60
-3.80
33.20
07
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
14.72
10.48
14.76
-7.08
32.88
05
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
13.69
11.45
11.19
-3.50
32.83
05
KK(ขอนแก่น)
24
฿24.00
16.24
10.54
13.82
-7.95
32.65
07
DG(มหาสารคาม)
25
฿25.00
12.50
12.02
9.77
-2.51
31.79
08
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
16.63
11.07
13.53
-9.74
31.49
01
KK(ขอนแก่น)
27
฿27.00
14.41
9.97
12.67
-5.72
31.33
04
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
17.85
10.37
12.77
-9.78
31.22
01
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
14.45
9.33
13.93
-7.61
30.10
03
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
12.01
9.71
14.44
-6.32
29.83
02
KP(กำแพงเพชร)
31
฿31.00
13.30
11.04
10.51
-5.03
29.82
06
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
15.36
9.10
13.08
-7.95
29.60
07
LC(เลย)
33
฿33.00
16.90
8.20
13.30
-9.04
29.35
05
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
14.00
9.70
12.56
-7.45
28.82
01
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
11.57
10.41
13.96
-7.34
28.60
01
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
14.15
10.01
12.08
-8.25
27.99
01
PL(พิษณุโลก)
37
฿37.00
18.03
6.97
17.86
-14.97
27.89
01
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
8.95
12.45
9.62
-3.27
27.74
09
DG(มหาสารคาม)
39
฿39.00
12.28
9.90
9.35
-3.79
27.74
07
CT(อุดร)
40
฿40.00
13.57
11.00
11.83
-8.75
27.64
08
DG(มหาสารคาม)
41
฿41.00
13.13
11.06
8.03
-4.73
27.50
11
CT(อุดร)
42
฿42.00
7.92
10.63
12.19
-3.29
27.45
03
MH(มุกดาหาร)
43
฿43.00
17.01
10.62
11.23
-11.84
27.01
01
CT(อุดร)
44
฿44.00
12.63
10.82
12.01
-8.65
26.81
04
SB(สระบุรี)
45
฿45.00
15.22
8.95
9.39
-7.01
26.55
03
CT(อุดร)
46
฿46.00
15.50
10.88
14.55
-14.54
26.39
07
GS(ร้อยเอ็ด)
47
฿47.00
10.10
13.02
6.62
-3.68
26.06
01
MH(มุกดาหาร)
48
฿48.00
7.23
10.81
10.21
-2.59
25.66