ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
21.11
21.26
20.44
-6.93
55.89
LC(เลย)
2
฿2.00
22.29
19.95
17.57
-5.76
54.04
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
16.50
21.91
16.41
-6.11
48.71
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
15.45
22.81
15.61
-7.32
46.55
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
17.29
21.40
14.65
-8.24
45.10
CT(อุดร)
6
฿6.00
15.70
21.75
14.98
-9.38
43.05
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
14.86
21.95
12.42
-8.75
40.48
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
13.65
21.42
10.76
-7.76
38.07
MH(มุกดาหาร)
9
฿9.00
12.86
20.70
11.15
-7.74
36.96
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
11.41
20.85
11.15
-7.79
35.62
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
12.01
23.13
11.16
-13.39
32.92
GS(ร้อยเอ็ด)
12
฿12.00
9.48
29.93
7.63
-14.32
32.72
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
10.68
21.00
9.86
-9.59
31.95
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
12.26
18.80
12.24
-18.10
25.20
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
6.77
24.78
6.27
-16.83
21.00
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
5.81
19.18
6.03
-18.85
12.17
CH(ชลบุรี)
17
฿17.00
8.21
19.99
8.07
-24.78
11.48
KR(โคราช)
18
฿18.00
7.75
21.88
6.17
-32.85
2.94
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
8.43
20.07
8.46
-39.76
-2.80