ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
22/03/2564
16/03/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
33.54
10.84
23.81
-.61
67.58
03
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
39.89
10.59
21.59
-5.35
66.72
03
LC(เลย)
3
฿3.00
30.42
10.82
23.79
-1.39
63.64
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
32.63
10.33
19.96
-3.48
59.44
07
SK(สกลนคร)
5
฿5.00
34.07
10.28
15.78
-5.99
54.14
02
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
29.51
11.57
16.43
-6.75
50.76
06
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
22.30
10.76
20.90
-3.25
50.71
05
LC(เลย)
8
฿8.00
26.42
11.60
17.88
-6.17
49.73
10
CT(อุดร)
9
฿9.00
22.40
10.53
14.90
-.67
47.16
14
CT(อุดร)
10
฿10.00
22.84
10.40
18.68
-6.20
45.72
02
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
25.09
10.16
14.93
-6.24
43.94
02
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
23.71
11.01
10.88
-3.06
42.54
01
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
17.89
11.73
14.60
-1.97
42.25
06
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
20.67
10.69
13.67
-3.78
41.25
02
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
21.50
10.83
16.17
-7.71
40.79
04
LC(เลย)
16
฿16.00
20.65
10.56
14.09
-5.18
40.12
03
CT(อุดร)
17
฿17.00
24.19
10.90
14.42
-9.53
39.98
01
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
21.57
11.12
13.52
-7.25
38.96
07
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
18.82
11.89
9.95
-1.82
38.84
03
MH(มุกดาหาร)
20
฿20.00
23.34
12.89
11.15
-9.53
37.85
02
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
12.51
10.93
15.10
-2.33
36.21
08
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
14.76
12.17
12.73
-3.72
35.94
06
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
13.87
11.60
15.63
-5.70
35.40
09
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
19.21
10.46
9.29
-3.84
35.12
06
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
17.92
10.24
12.84
-6.76
34.24
01
CT(อุดร)
26
฿26.00
17.47
10.55
12.04
-6.57
33.49
09
LP(ลำปาง)
26
฿26.00
12.11
10.80
14.02
-3.44
33.49
01
KK(ขอนแก่น)
27
฿27.00
16.60
10.18
12.34
-6.14
32.98
03
SB(สระบุรี)
28
฿28.00
.00
30.00
3.15
-.29
32.86
01
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
13.88
10.93
13.68
-5.96
32.53
01
LP(ลำปาง)
30
฿30.00
13.45
12.75
8.76
-2.60
32.36
03
DG(มหาสารคาม)
31
฿31.00
21.04
11.45
10.76
-11.09
32.16
02
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
15.69
10.70
12.87
-7.54
31.72
08
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
17.02
11.17
7.69
-4.28
31.60
03
UB(อุบลราชธานี)
34
฿34.00
12.56
10.25
15.39
-6.89
31.31
03
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
6.25
12.50
14.16
-2.63
30.28
01
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
15.70
10.79
11.52
-7.89
30.12
03
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
13.85
11.24
9.49
-4.48
30.10
08
UB(อุบลราชธานี)
38
฿38.00
12.54
12.66
13.97
-9.50
29.67
04
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
15.23
11.02
12.47
-9.23
29.49
05
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
10.29
11.26
11.21
-3.39
29.37
04
MH(มุกดาหาร)
41
฿41.00
14.32
9.70
8.88
-4.01
28.89