ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.04
25.70
22.22
-.10
77.86
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
30.75
24.46
25.39
-3.15
77.45
03
MD(มุกดาหาร)
3
฿3.00
34.28
18.67
24.63
-6.63
70.95
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
24.74
25.09
20.11
-1.15
68.78
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
25.87
24.60
18.76
-1.51
67.72
01
SB(สระบุรี)
6
฿6.00
25.26
22.21
20.02
-1.96
65.52
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
24.73
24.03
19.92
-4.72
63.95
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
23.93
24.41
17.61
-2.88
63.06
06
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
21.44
26.07
15.32
-2.11
60.72
08
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
20.90
25.17
16.01
-2.32
59.76
10
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
25.50
23.24
16.26
-5.86
59.13
02
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
20.59
25.45
15.21
-2.75
58.49
05
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
21.06
24.93
13.80
-1.46
58.33
07
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
22.42
24.76
15.75
-4.64
58.29
03
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
21.08
24.93
14.18
-2.47
57.72
03
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
21.53
24.34
17.51
-6.60
56.78
09
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
18.58
24.41
17.02
-3.40
56.60
07
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
22.94
22.93
18.16
-7.95
56.08
03
LC(เลย)
19
฿19.00
16.45
24.14
16.22
-1.90
54.90
06
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
23.70
22.18
17.89
-9.04
54.73
01
PB(เพชรบูรณ์)
21
฿21.00
19.02
25.54
14.82
-6.71
52.68
10
CT(อุดร)
22
฿22.00
19.90
23.42
12.02
-3.52
51.81
02
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
17.56
24.23
12.91
-3.23
51.47
08
PL(พิษณุโลก)
24
฿24.00
23.06
21.19
15.82
-9.49
50.58
01
LP(ลำปาง)
25
฿25.00
14.86
26.56
11.14
-2.89
49.67
05
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
19.24
25.31
12.13
-7.44
49.25
09
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
22.48
19.29
14.26
-7.33
48.70
01
KK(ขอนแก่น)
28
฿28.00
16.50
24.58
11.31
-4.39
48.00
03
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
19.73
22.49
14.45
-10.12
46.55
05
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
21.57
18.15
16.85
-10.99
45.58
11
CT(อุดร)
31
฿31.00
18.02
21.92
15.43
-9.88
45.49
02
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
15.13
24.68
13.69
-8.14
45.36
02
KP(กำแพงเพชร)
33
฿33.00
17.07
23.60
13.60
-9.30
44.97
07
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
10.79
24.75
11.92
-2.58
44.88
03
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
15.68
22.56
14.61
-8.86
43.99
03
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
13.48
23.76
11.80
-5.09
43.95
05
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
18.85
21.64
15.12
-11.79
43.81
02
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
18.59
22.16
12.31
-9.63
43.43
07
CT(อุดร)
39
฿39.00
18.45
21.60
12.03
-8.68
43.39
04
PB(เพชรบูรณ์)
40
฿40.00
17.42
22.03
12.92
-9.18
43.19
03
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
16.49
21.78
14.27
-9.97
42.58
07
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
15.01
20.76
14.41
-8.45
41.73
03
KP(กำแพงเพชร)
43
฿43.00
15.69
21.45
14.05
-9.61
41.58
02
LP(ลำปาง)
44
฿44.00
13.52
24.51
10.95
-8.01
40.97
03
KK(ขอนแก่น)
45
฿45.00
13.70
25.30
8.93
-7.00
40.93
09
LP(ลำปาง)
46
฿46.00
18.19
21.77
15.96
-15.19
40.73
06
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
16.01
20.59
14.15
-10.45
40.30
07
KK(ขอนแก่น)
48
฿48.00
13.20
23.16
8.61
-6.45
38.52
05
PB(เพชรบูรณ์)
49
฿49.00
16.19
22.80
12.58
-13.09
38.48