ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.52
20.05
21.22
-4.78
75.01
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
31.93
21.40
21.00
-3.73
70.60
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
29.27
20.41
22.96
-3.59
69.05
07
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
35.95
21.59
14.92
-3.87
68.59
03
LC(เลย)
5
฿5.00
29.12
19.33
21.40
-3.25
66.61
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
24.38
21.33
20.99
-3.29
63.40
03
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
27.14
21.41
15.55
-2.15
61.95
03
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
25.61
20.60
18.85
-3.72
61.34
06
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
27.65
22.52
14.00
-3.53
60.65
10
CT(อุดร)
10
฿10.00
25.32
21.73
15.32
-2.03
60.34
06
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
26.75
21.72
16.26
-4.98
59.74
01
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
25.38
21.94
15.46
-4.89
57.89
02
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
21.23
20.88
16.54
-2.58
56.07
03
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
22.71
22.70
13.78
-4.27
54.93
01
PB(เพชรบูรณ์)
15
฿15.00
22.26
19.92
15.33
-3.13
54.39
02
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
35.66
15.38
14.66
-11.37
54.34
02
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
21.40
20.12
15.41
-3.60
53.33
02
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
26.28
18.24
14.67
-6.47
52.71
01
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
23.34
18.60
13.42
-3.30
52.06
08
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
21.17
18.97
12.75
-1.74
51.15
07
CT(อุดร)
21
฿21.00
14.63
25.01
12.91
-2.85
49.70
06
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
20.24
22.33
12.97
-6.17
49.37
09
SB(สระบุรี)
23
฿23.00
25.07
19.52
7.61
-3.21
49.00
02
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
21.08
19.03
13.45
-5.29
48.27
11
CT(อุดร)
25
฿25.00
16.94
19.90
13.87
-2.49
48.21
04
LC(เลย)
26
฿26.00
12.79
20.84
16.27
-2.41
47.48
01
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
22.26
18.61
15.05
-8.77
47.15
05
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
17.16
22.18
11.79
-4.25
46.87
03
CT(อุดร)
29
฿29.00
16.26
22.79
16.00
-8.39
46.67
01
CT(อุดร)
30
฿30.00
19.28
21.23
11.73
-6.28
45.96
04
NW(นครสวรรค์)
31
฿31.00
20.73
15.90
12.43
-4.50
44.55
07
UT(อุตรดิตถ์)
32
฿32.00
19.26
18.54
13.35
-6.67
44.48
01
MH(มุกดาหาร)
33
฿33.00
18.84
19.52
10.54
-4.62
44.29
05
KK(ขอนแก่น)
34
฿34.00
13.31
21.30
12.75
-3.53
43.82
06
SB(สระบุรี)
35
฿35.00
20.83
18.63
9.00
-6.30
42.16
09
DG(มหาสารคาม)
36
฿36.00
15.47
20.13
9.71
-3.17
42.13
04
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
19.57
20.30
11.17
-9.01
42.03
03
MH(มุกดาหาร)
38
฿38.00
24.36
16.14
11.78
-10.42
41.87
02
MP(เมืองพล)
39
฿39.00
13.89
22.55
7.12
-1.97
41.59
08
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
17.51
17.26
12.63
-5.87
41.53
02
KP(กำแพงเพชร)
41
฿41.00
11.87
19.47
11.00
-1.15
41.19
08
CT(อุดร)
42
฿42.00
18.85
18.82
10.03
-6.51
41.18
01
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
15.82
19.73
11.48
-6.26
40.77
05
LC(เลย)
44
฿44.00
12.78
18.30
12.99
-4.08
39.99
01
LP(ลำปาง)
45
฿45.00
10.89
23.19
7.49
-2.09
39.48
02
KR(โคราช)
46
฿46.00
20.77
20.96
6.91
-9.20
39.44
01
MP(เมืองพล)
47
฿47.00
14.21
19.67
8.39
-2.91
39.37
02
CT(อุดร)
48
฿48.00
15.81
25.45
8.17
-10.08
39.35