ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.83
26.84
19.63
-4.71
70.59
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
30.52
26.46
16.22
-4.13
69.08
CT(อุดร)
3
฿3.00
21.64
29.16
15.57
-4.76
61.61
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
21.58
27.22
14.16
-5.50
57.47
LC(เลย)
5
฿5.00
17.35
24.00
15.74
-6.11
50.98
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
18.28
24.59
14.01
-6.54
50.34
MH(มุกดาหาร)
7
฿7.00
28.23
21.34
12.36
-12.82
49.11
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
17.39
24.48
12.40
-8.29
45.99
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
16.72
23.39
10.16
-7.92
42.35
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
12.63
25.87
10.97
-7.19
42.28
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
14.10
23.84
10.62
-6.53
42.02
GS(ร้อยเอ็ด)
12
฿12.00
14.15
25.17
8.57
-6.09
41.81
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
11.38
28.77
7.11
-5.78
41.47
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
15.06
25.81
10.91
-10.75
41.04
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
17.45
23.69
7.51
-9.48
39.17
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
14.02
23.25
6.87
-8.45
35.68
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
14.84
22.00
10.96
-12.38
35.43
KR(โคราช)
18
฿18.00
14.37
23.90
6.00
-13.85
30.42
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
10.37
26.74
6.93
-19.51
24.53